Japerun

Japerun byla soustava v sektoru Helok.
Nacházely se v ní následující planety:

  1. Japerun I
  2. Japerun II
  3. Teruyan
  4. Japerun IV
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License