Janxovka

„Už mi nenalívejte tu starou Janxovku,
ne, už mi nenalívejte tu starou Janxovku.
Vždyť se mi hlava rozskočí, jazyk se do lhaní pustí,
oči z hlavy vyskočí a duše tělo opustí,
tak dejte sem ještě panáka starý Janxovky!“
- oblíbený popěvek horníků v beskarových dolech na Concordii

Janxovka byl mandalorianský alkoholický nápoj destilovaný z žita, zrající minimálně šest let v sudech z beskaru, který mu dodal charakteristické aroma a barvu. Obsah alkoholu se pohyboval mezi 40 a 55 procenty, obyčejnější blendy byly relativně běžně dostupné i mimo Mandalorianský prostor, dražší jednodruhovky většinou jen v lepších podnicích. Pití Janxovky prokazatelně otupovalo midichloriany a dočasně zhoršovalo schopnost používat Sílu.

Historie

Zatímco běžnou žitnou whiskey produkovali Mandaloriané z Concordie už krátce po kolonizaci měsíce, nápad uložit sedmkrát destilovaný alkohol do sudů z unikátního kovu se poprvé objevil v roce 323 BBY. Velkostatkář Janx tak zhodnotil celou svou úrodu a v následujících dekádách se zasadil o poctivé empirické zjišťování optimální doby zrání. Ta byla díky němu stanovena na sedmnáct let, ale pitelnou byla shledávána už po šesti, v kteréžto variantě začala být hromadně vyvážena i na Mandalore a dál. Rychle si našla své místo v srdcích a játrech mnoha Mandalorianů, kterým nejen chutnala, ale kteří také věřili v blahodárné účinky vnitřně užívaného beskaru.
Se změnou kultury na Mandalore nastaly Janxovce těžké časy, protože pacifističtí Mandaloriané nechtěli nejen střílet lidi a házet bomby, ale ani pít, ale přežila i to a následný pád Republiky. Za Impéria se její vývoz značně omezil na Mandalorianský prostor, ale na Nar Shaddaa a podobně dobrých odbytištích byla k dostání i nadále.

Potenciália

Champbacca s Chlouppkem si ji možná budou míchat s chrchlovicí, mořskou vodou a benzínem a takto vzniklý Pangalaktický megacloumák budou možná prodávat pod svou značkou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License