Janja

Janja byla k Síle citlivá Catharka z Catharu, učednice inkvizitora Honndarse a později vrchní kněžka v chrámu chadra-faní církve na Oarligu. I mezi ostatními kočkami vynikala svou krásou a v očích měla něco, díky čemu dokázala z nejednoho chlapa vytáhnout i to, co nevěděl, a v porovnání se zbytkem své rasy měla nechutně promiskuitní historii. Šlo o požitkářku, která chtěla poznávat vesmír a všechny jeho krásy. Nikdy si nepostavila světelný meč, preferovala užívání palných zbraní a v nouzi dokázala uštědřit bolestivé rány svými drápy.

Historie

Narodila se v roce 31 BBY na domovské planetě své rasy, a to jako dcera dvou obchodníků se zbraněmi. Ačkoliv se ji oba rodiče snažili striktně vychovávat jako svou následnici, Janju mnohem víc bavilo zbraně aktivně používat a byla v tom i docela dobrá. Nějakou dobu byla nucena pracovat v otcově skladu, ale strašně ji to nebavilo a nakonec ji propustil kvůli tomu, jak okatě a nadbytečně flirtovala se zákazníky. Byla za to ovšem ráda,1 zkusila štěstí u domobrany a svými podezřele rychlými reflexy zaujala nejednoho instruktora. Během výcviku se také seznámila s pohledným kadetem, vyspali se spolu a ona se pro všeobecné zklamání rozhodla, že catharská monogamie není nic pro ni.2 V následujících měsících využívala svého šarmu ke svádění výše postavených členů domobrany3 a rychlému postupu v hierarchii a měla na svědomí několik zlomených srdcí.
V roce 14 BBY ji při pátrání po zbrani Ricka Findora objevil lord Styx, který cítil její dar a který ji obratem věnoval inkviziční buňce pod vedením inkvizitora Honndarse. Janja se tedy víceméně ze zvědavosti a v naději, že konečně pozná vesmír, vydala na Ugiva Cortax, kde byla podrobena konverzi na temnou stranu. Protože byla vždycky dost egoistická, šlo to Honndarsovi celkem snadno, ale nikdy ji nepovažoval za vhodného kandidáta na lovce Jediů a předpokládal, že její rostoucí chtíč by v budoucnu mohl být problém. Janja si výcvik užívala, z jedné z pláží na planetě poslala osobité selfíčko zpátky na Cathar4 a později se přenesla přes to, že na planetě žádní další kočičáci nejsou, a začala spát s lidmi. Odmítla pouze Uzidora, protože ho brala jako konkurenci a protože měla svoji důstojnost.
Než se z ní stihla stát sobecká děvka, potřeboval Honndars pokusného králíka a Janja se mu tuze hodila. Vypustil ji do Temného labyrintu s tím, že tam s největší pravděpodobností zemře, a když se ani po týdnu nevrátila, považoval to za úspěch. Janja se při první zkoušce, kdy se jí labyrint snažil vsugerovat, že je jen obyčejné npc, sice temné straně poddala,5 ale pak svého činu litovala a u zkoušky druhé, konfrontace se svým prvním milencem, už obstála.6 Při zkoušce třetí sebrala veškerou sílu vůle a temné strany se definitivně zřekla, nicméně nebyla schopna labyrint opustit. Živila se hmyzem, ukládala se na dlouhá období do transu a snažila se kontaktovat všechny další návštěvníky, kteří však neměli nejmenší zájem ji zachraňovat. V roce 6 BBY zaznamenala přítomnost vězně, který rovněž prošel díky světlu, ale navázat kontakt se jí nepodařilo.
V labyrintu zůstala až do dubna roku 1 ABY, kdy zaznamenala přítomnost malého dítěte. Dokázala ho v labyrintu najít a dokonce i přesvědčit, že mu nechce ublížit, ale ani společně se jim nedařilo najít cestu ven. O pár dní později dovnitř vstoupili Kody-Kann Tonewy, Champbacca, Chlouppek a Fidorkka, kteří Roudýho hledali, a zatímco chlupáči byli brzy vystaveni působení temné strany a potýkali se s vlastními problémy, Kody byl po předchozí návštěvě imunní. Našel Janju i Roudýho a i když chvilku váhal, jestli náhodou není nějakou iluzí temné strany, nakonec se rozhodl jí věřit a vyvedl je ven oba.
Venku si užívala slunečního světla a počkali na zbytek, který byl průchodem příliš unavený na to, aby s ní dělal něco radikálnějšího. Cítila z nich zvýšenou míru podezřívavosti, která byla způsobena nepěknými zkušenostmi s Carke, ale Maskovač Síly u ní nenašli a když se na scéně objevil inkvizitor, ani nedutala. Následně nastoupila na Opilou mouchu a zamířila i se skupinou na Oarlig, přičemž jim cestou vysvětlila, kdo je a jak se dostala do labyrintu. Poprosila je, jestli by ji nevysadili na nějaké zaostalé planetě po cestě, kde by mohla v klidu dožít, ale měli pro ni něco lepšího - terapii prací. Po přistání v Kančím hnízdě začala spolupracovat s Tamorou, Sienem a dalšími zaměstnanci pivovaru Kanec a ani trochu si nestěžovala. Na manuální dřinu se však příliš nehodila, a tak Champbacca zvažoval, že by pro Ch&Ch mohla dělat něco jemnějšího, ať už reklamu nebo obchodního cestujícího.
Janja však o něčem takovém nechtěla ani slyšet, chtěla zůstat v ústraní a zpytovat svědomí. Ve volném čase začala navštěvovat mše místní svérázné církve, Kecherkova slova na ni zanechala velký dojem, a protože chlupatým alkoholikům taky něco dlužila, velmi rychle se nechala pokřtít blecherovkou. Tím však její zapojení do aktivit církve ani zdaleka nekončilo, obratem zahájila plánování výstavby dedikovaného chrámu a s pomocí přítomných Chadra-fanů i dalších tvorů se jí brzy povedlo sehnat nejen potřebné finance, ale také dostatek kvalifikované pracovní síly, která neměla problém s dobrovolnickou prací.
V následujících dvou měsících tak řídila stavební práce a stala se kněžkou, pročež za Kecherka brala některé mše a důkladněji se seznamovala jak s novou vírou, tak s místní chadra-fanskou komunitou. Ani jednou nepomyslela na to, že jí snad chybí předchozí život, a když se v Kančím hnízdě koncem července stavil Champbacca, nadšeně ho rozestavěnou budovou provedla a z jeho reakce soudila, že je to dobré.

Zrcadlový vesmír

Zrcadlová Janja byla řádovou sestrou v malém klášteře na Catharu a nikdy se s mužem ani nebavila, natož aby spolu dělali něco akčnějšího.7 Se svým protějškem z vesmíru normálního se nikdy nepotkala.

d20

Soldier 2 / Jedi Guardian 4 / Fringer 3 / Priest 1
STR 10 / DEX 16 / CON 12 / INT 12 / WIS 8 / CHA 20
Diplomacy +15, Intimidate +12, Bluff +10, Force Defense +10, Knowledge (religion) +10, Listen +8, Gather Information +7, Affect Mind +6, Climb +6, Jump +6, Survival +6, Treat Injury +6
Cosmopolitan (Diplomacy), Power Attack, Trustworthy, Combat Reflexes, Self-Sufficient, Alertness, Influence, Persuasive
Spirit Counsel, Second Sight

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License