Jak jsme šli na sever

Jak jsme šli na sever byl jeden z deníků mistra Champbaccy, který do něj zapisoval všechny své praktické kurzy přežití v divočině, ať už plánované nebo improvizované.

Historie

Velmistr deník vedl od založení enklávy na Miu Leptonis IV v roce 22 BBY až do roku 15 BBY.
Když došlo k jejímu rozpadu, přihodil ho Champbacca bezmyšlenkovitě do krabice se svými věcmi a naložil ho tak na Silver Fletcher, ačkoliv mu jakožto čerstvému slepci k ničemu nebyl. Ani v následujících letech ho ale nevyhazoval.
Od roku 11 BBY ho na palubě Palpatinova palce používal jako těžítko, začátkem roku 1 ABY ho tam při velkém úklidu na Kompostárně našli Chadra-fani pod vedením Peechpeera. Ze zvědavosti nakoukli, zjistili, že je to kniha o velkých skutcích jejich spasitele, a okamžitě ji zahrnuli do množiny svatých textů jejich církve.

Zaznamenané kurzy

  • První oficiální, speciálně pro Sagwen Aisling, kterou krátce po jejím přijetí za novou padawan vyhodil z Jungle Jetu nad jezerem a pak ji musel nahánět po lese, protože to moc dobře nevzala.
  • První oficiální hromadný, s několika dobrovolníky, které dovezl na to samé místo a kde Vooj-tae zjistil, že má alergii na žížaly.1
  • Jeden z roku 20 BBY na Bespin i s mistrem Habilim, kde si děti zkusily hrát karban2 a kde Vojta koupil Královskou knihu vtipů.
  • Druhý z roku 20 BBY, kdy se Simbaccou ztroskotali na Mersinu, šli na sever a našli separatistickou rušičku.3
  • V roce 19 BBY grilovačka na Sarapinu, uspořádaná primárně kvůli doplnění tragicky mizerných znalostí žactva o vulkanických planetách.4
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License