Jackins Novakov

Jackins Novakov byl imaginární kamarád Keisell Swonn z Azoamu.

Historie

Keisell si ho vymyslela už v raném dětství, pravděpodobně v reakci na to, jak se jí reálné děti smály, že je hloupá.
V roce 22 BBY ho vyrazila hledat, když si myslela, že jejího strýce Eviela zabili droidi Konfederace. Pak na něj krátce zapomněla, protože se podívala na cizí planetu, ale když byla vrácena domů, za toto dobrodružství mu poděkovala a on s ní zůstal až do smrti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License