Isstar

Isstar byl Trandoshan z Alaris Prime, následovník Hessky, osobní strážce náčelníka Warrbruga a později člen posádky Jolly Jedie. Jeho parťákem byl mentálně zaostalý Wookiee Horrdo.

Historie

Před rozkazem 66

Vylíhl se koncem roku 36 BBY ve vesnici Valyarr, rychle se naučil základní věci a stal se strážným, protože na cokoliv složitějšího byl moc líný. Ve službě se setkal s Horrdem, s nímž na následující roky utvořil nerozlučnou dvojku a navzájem se starali jak o sebe, tak občas o náčelníka, když potřeboval ochranku během diplomatických cest. Obdivoval šéfku Hessku a jeden čas ji i platonicky miloval, ale nikdy si na ni nic nedovolil a pouze plnil její vůli takřka bez váhání. Přidal se k její domobraně, ale většinu času i nadále trávil ve Valyarru.

Občanská válka

Když na měsíc dorazily zvěsti o nástupu Impéria a zotročování Kashyyyku, následoval Hessku do lesů, kde pomáhali bránit disent a sami se schovávali před očekávaným pronásledováním. Až do roku 5 BBY se jim to dařilo, i díky minimální hrozbě pro Impérium, ale pak byli při masovém zátahu lapeni a odesláni do Tábora 52, kde měli sloužit jako exemplární případ toho, jak dopadne Trandoshan, který se zastává otroků. Stejně jako Hessce, i jemu otrokáři často usekávali končetiny, a tak musel často pracovat jen jednou rukou, než mu ta druhá dorostla.
Tři týdny po bitvě o Yavin na tábor zaútočil kashyyycký odboj, on se s Hesskou probojoval k prchajícím transportérům a měl štěstí, že je poznal na něm naložený Warrbrug. Zaručil se za ně, oni se v pořádku dostali na základnu odboje v mlhovině Tyyyn a následně odletěli i s Horrdem za kapitánem Křupkou na jeho loď.
Na palubě se vlastně docela flákal, protože většinu času jenom předstíral hlídání náhodných dveří nebo zahrady, ale ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime přesto dostal jeden hlas. Sám volil Hessku, i když dlouho zvažoval i náčelníka Warrbruga. O Horrda se i nadále staral příkladně a když bylo potřeba někde něco podržet, ani moc neprotestoval. Hessčin odlet snášel dost těžko, ale o to radši byl, když se v dubnu 1 ABY vrátila na kapitánovu svatbu.
Později ho svým unikátním pištěním často budil Morrrt,1 ale nakonec si na to zvykl a dál se služební větví v ruce strážil loď před čímkoliv, co by se na ni náhodou nějak dostalo.

d20

Soldier 3 / Bodyguard 3
STR 12 / DEX 15 / CON 16 / INT 14 / WIS 12 / CHA 10
Profession (guard) +10, Move Silently +8, Demolitions +7, Intimidate +6, Sense Motive +6, Spot +6, Jump +5, Tumble +5
Point Blank Shot, Combat Reflexes, Dodge, Martial Arts, Dual Strike, Mobility

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License