InnNova Corp

InnNova Corporation byla těžební společnost zaměřená na získávání a rafinaci krystalů nova. Ředitelství se nacházelo v hospodě Zelený lampion ve Fogsmeade na Miu Leptonis IV.

Historie

Založil ji Champbacca roku 22 BBY krátce poté, co mu do klína spadl novový důl, a původně se jednalo o firmu fiktivní, skrz niž chtěl legitimizovat příjmy enklávy. Část základního kapitálu pocházela z jeho výhry v limonádové loterii, část z prodeje Barev duhy.
Díky příslibu zpětných investic do infrastruktury měsíce získala společnost bez problémů či prodlev práva těžit tamní ložisko krystalů a začala vydělávat prakticky okamžitě, protože měla k dispozici základní důlní vybavení po předchozích ilegálních hornících. Ještě v témže roce se ale ukázalo, že je praktičtější společnost reálně provozovat1 než neustále opíjet kontrolory, mazat jim paměť a platit komparzisty,2 a Champbacca k tomu dal prostřednictvím nové výkonné ředitelky zelenou. Jedinou podezřelostí nakonec zůstávala prázdná složka s nemocenskými3 a fakt, že majitel při zakládání ručil Chrámem Jediů,4 nicméně to bylo nakonec vyhodnoceno jako chyba zapisujícího úředníka.
Ačkoliv ložisko novy na měsíci bylo značně obsáhlé, omezovala společnost těžbu na přijatelné minimum, aby předešla zbytečnému nárůstu administrativy a devalvaci ceny krystalů. Až do roku 15 BBY ale vynášela slušné částky a plnila i svůj závazek investovat do místní ekonomiky.
S rozpadem akademie začátkem roku 14 BBY prodali Joyce s Champbaccou všechny akcie Kel-Morijskému těžebnímu syndikátu. Ten později vyhodnotil akvizici jako prodělečnou, zodpovědného pracovníka vyhodil a veškerý majetek bývalé společnosti rozprodal za symbolické ceny nebo nechal chátrat.

Zaměstnanci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License