InnNova Corp

InnNova Corporation byla zpočátku fiktivní těžební společnost, přes kterou chtěl Champbacca legitimizovat svoje příjmy z těžby krystalů nova na Miu Leptonis IV. Postupem času se však ukázalo, že bude praktičtější ji reálně provozovat1 než neustále opíjet kontrolory, mazat jim paměť a platit kompartisty2. Jedinou podezřelostí nakonec zůstávala prázdná složka s nemocenskými3 a fakt, že majitel při zakládání ručil Chrámem Jediů4, nicméně to bylo nakonec vyhodnoceno jako chyba zapisujícího úředníka.
S rozpadem akademie v roce 14 BBY byla společnost symbolicky předána Simbaccovi5, ale k ničemu mu to nebylo, neboť v obavách, že je přes společnost najde Algernnon de Bray, Champbacca s Joyce prodali všechny akcie Kel-Morijskému těžebnímu syndikátu.

Zaměstnanci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License