Inkvizitorka v rejži

Inkvizitorka v rejži: 18. 4. 1 ABY
Kdo se zúčastnil: Banana Brannigan, Emily, Kerrchak, Lazslo, Štěkna, Valery Feleri, v pozdější fázi kapitán Simbacca a Magoři
Místo určení: Expanze, sektor Dona Laza, Kampperelan

Úvod do děje

Kerrchak se od svého kolegy, toho času na nedalekém Kampperelanu, dozvěděla, že v tamním hlavním městě přistála loď Inkvizice a že se tam potuluje osoba v šedém plášti, kterou by možná bylo záhodno čapnout, než uteče. Kapitán operaci schválil, a tak Kerrchak s Bananou, Emily a Štěknou nastoupila na Twisted Sister a společně vyrazily na lov.

Detaily

18. 4. 1 ABY

8:50 Twisted Sister vyskočila z hyperprostoru na okraji soustavy a zahájila přibližovací manévr k planetě. Na senzorech nebyla vidět žádná aktivita v soustavě, Emily měla z celé věci přesto intenzivně špatný pocit, jako by je někdo sledoval.
8:56 U-wing přistál krátce po poledni místního času na jedné ze dvou částečně potopených C-9979, které sloužily jako přistávací plošiny pro menší frachťáky. Na té druhé viděly nákladní raketoplán hlídaný dvěma stormtroopery, a protože to byl model nevybavený hyperpohonem, daly si dohromady, že není zdaleka. Kerrchak se pokusila spojit s Lazslem kvůli novinkám, ale měl vypnutý příjem.
8:58 Dámy opustily loď a Štěkna u Nazzara z uvítacího výboru objednala několik beden velkozrnné rýže jakožto vzorek pro svou kuchyni.
8:59 Banana postřehla temnou auru ve městě a skupina zamířila po spojovací lávce.
9:03 Čtveřice bez většího zájmu nakoukla do čajovny Černý lotos, ale protože to nebyla hospoda a většina popíjejících byli Nazzaři, kteří na ně koukali jako na zvědavé turisty, vydala se do středu města, odkud bylo cítit onu zlou auru.
09:10 Na náměstí viděly kromě dvoupatrové radnice, kterou strážili další dva stormtroopeři, zničenou a ještě doutnající sochu. Nebylo možné z ní vypozorovat původní podobu, nicméně spolupracující domorodá babka jim prozradila, že se jednalo o místního hrdinu z klonových válek, generála Velké armády Republiky Woallca Con-Denyzze.
09:15 Pod záminkou, že chtějí vyjednat slevu na větší množství odebrané rýže, se skupina pokusila dostat do radnice, ale hlídka je neoblomně poslala do zákaznického centra u čajovny. Když se Emily zeptala, kdo výsadku velí, bylo jí řečeno, že lady Humberton.
09:16 Banana zpovzdálí potvrdila, že majitel temné aury se nachází v druhém patře radnice, společně s neutrálním Nazzarem. Emily poslala Kerrchak do čajovny, zabránit případně druhé polovině stormtrooperů v přechodu lávky, zbytek skupiny se přesunul do uličky za radnicí, kde na ně nekoukalo tolik kolemjdoucích.
09:26 Plán vniknutí do radnice byl hotov a Kerrchak potvrdila, že je na pozici, připravená kdyžtak odprásknout přibíhající posily.
09:27 Štěkna se s pomocí vystřelovacího háku dostala do druhého patra budovy, potichu otevřela okno a snažila se odposlechnout, o čem si uvnitř povídají. Neslyšela však nic, ač uši natahovala fakt znamenitě.
09:28 Kerrchak nezaznamenala na plošinách žádnou změnu a jeden z Nazzarů jí koupil saké. Během chvíle od něj zjistila, že ji považoval za nějakou příbuznou Wyrrgyho, který generálu Con-Denyzzovi tenkrát se záchranou planety pomáhal, a že byl generál nedávno na planetě spatřen, ač ho všichni měli za zajatého nebo dokonce mrtvého. Holkám však generálovo jméno nic moc neříkalo, a tak pokračovaly ve sběru informací z radnice.
09:29 Štěkna okno otevřela trochu víc a dovnitř nakoukla. Spatřila ženu v šedém plášti a s dlaní na čele klečícího Nazzara. Banana potvrdila, že zevnitř cítí velké čeření Síly a temné strany, a Štěkna se protáhla dovnitř ve snaze využít inkvizitorčiny zaujatosti jiným cílem.
09:30 Štěkna se plížila k cíli, Emily s Bananou se prořízly rákosovým oknem a postupovaly pomalu přízemím až pod inkvizitorku a její cíl. Ta zrovna skončila s těžením Nazzarových vzpomínek a chtěla s nimi začít pracovat, ale zaslechla vrznutí prkna a po otočení hlavy spatřila Štěknu.
09:31 Než se stihla ozbrojit, mrštila jí Shistavanenka do obličeje oslepovací prášek, ale Valery zvládla uhnout a většinu toho schytal Nazzar za ní. Opětovala palbu dobře mířenou salvou blesků a podařilo se jí Štěknu nejen zasáhnout, ale i odhodit pár metrů zpátky a omráčit. Ozbrojila se svým elektrickým bičem a chtěla jít zjistit, co ji to obtěžuje za šmucku, ale Emily s Bananou zaslechly zvuky boje a začaly střílet skrz podlahu. Střelba sice svůj cíl nezasáhla, ale přiměla Valery stáhnout se na starostův stůl a snažit se pochopit, co se děje.
09:32 Valery se spojila se svými vojáky na planetě, hlídku ode dveří nahnala dovnitř a dvojici od lodi nařídila se stáhnout, monitorovat vzdušný prostor a pokračovat v probíhající operaci. Emily hodila ke dveřím granát, jehože exploze smetla nejen dveře, ale i oba přibíhající stormtroopery. Valery došla k názoru, že za útokem nestojí hledaný mistr Jedi, a rozhodla se vyklidit pole, než útočníci srovnají celou radnici se zemí. Před sprintem ke stěně ještě zkusila sáhnout po Síle a zasít do jejich myslí strach.
09:33 Emily odolala a opouštěla radnici, Banana se strachu poddala a Štěkna akorát přicházela k sobě, takže ji účinky minuly. Valery si bičem otevřela okno, seskočila na náměstí, díky přístupu ke vzpomínkám starosty si vybrala optimální ústupovou cestu a mířila k ní. Emily probíhala vnitřkem budovy, Banana těsně za ní a dorážela otřesené stormtroopery, Štěkna se pomocí vystřelovacího háku dostala přes celou starostovu pracovnu a následovala Valery na náměstí. Kerrchak hlásila, že hlídka na přistávací plošině zalezla do lodi.
09:34 Emily po prchající inkvizitorce šlehla plamenometem, Banana se ji pokusila střelit omračovací ranou z blasteru. Oboje mělo jen minimální účinek, Valery však při pokusu o další várku blesků trefila místo Emily jen roh budovy a nadále prchala. Štěkna nemohla střílet, protože hrozilo, že trefí Emily, a váhala, co dál. Když inkvizitorka doběhla na roh budovy, seskočil ze střechy Lazslo a pokusil se ji dobře mířenou mnišskou ranou omráčit, ale nepodařilo se mu to a jen se štěstím uhnul odvetné ráně bičem. Emily ale díky tomu Valery doběhla a přiložila jí pistoli k hlavě a nařídila zahodit zbraň, což přestřelku bez zbytečných cavyků zastavilo.
09:35 Valery se vztekala, že narušují probíhající imperiální vyšetřování a že toho budou litovat, ale záhy byla omráčena a Banana ji spoutala. Lazslo se trojici představil, omluvil se, že měl vysílačku kvůli utajení vypnutou, a společně s Emily odcházel k čajovně za Kerrchak a k lodi. Banana se Štěknou se vracely na radnici, zjistit, jak je na tom starosta.
09:38 Starosta byl stále ještě trochu oslepený, ale bez trvalých následků. Vysvětlil Bananě, že inkvizice se na jejich planetě pro rýži stavovala minimálně jednou ročně a že nikdy podobné problémy nedělala, a potvrdil, že se tam zhruba před týdnem skutečně ukázal jejich hrdina Denyzz, naneštěstí bez Wyrrgyho. Banana využila přípojky na Holonet v jeho kanceláři a zkusila si o generálovi něco najít, ale nic moc nového nenašla, jen že snad měl být kdysi dávno odsouzen a uvězněn na Lictoru.
09:48 Všichni se sešli Černém lotosu, kde Valery zabalili do ubrusu a po chvíli pozorování inkviziční lodi se rozhodli to vzít přes molo k té své. Banana jí sebrala vysílačku, aby věděli, kdy se stormtroopeři po své šéfové začnou shánět, Lazslo zůstal v čajovně a zbytek vyrazil k Twisted Sister.
09:50 Před lodí čekaly antigravitační sáně naložené pytli s rýží a naštvaný Nazzar, který tam s objednávkou už nějakou dobu čekal, ale balík na rameni Kerrchak mu nijak podezřelý nepřišel.
10:01 Banana nenápadně obhlížela loď, jestli někde nemá sledovací zařízení, a přeprogramovaní bitevní droidi Obchodní federace mezitím přenosili pytle s rýží do nákladového prostoru. Kerrchak vizorem nenápadně kontrolovala imperiální raketoplán, Štěkna zase kvalitu rýže. Jakmile bylo naloženo, šel si Nazzar po svém a ani se nerozloučil.
10:03 Bylo rozhodnuto, že než Banana dokončí prohlídku lodi, pokusí se Štěkna připlácnout na inkviziční náklaďák vlastní sledovací zařízení a eventuelně zkusí otrávit jejich náklad rýže. Emily se Štěknou se nastříkaly repelentem a skočily do rákosí kolem přistávací plochy, Kerrchak je sledovala dalekohledem, připravena kdyžtak pálit.
10:11 Obě opatrně vylezly na druhou přistávací plošinu, Emily zůstala na kraji jako krytí a Štěkna vyrazila k lodi.
10:13 Štěkna bez obtíží proklouzla do lodi, na rampě našla krásné místo k ukrytí sledovacího zařízení a dostala se dokonce nepozorovaně i do nákladového prostoru, kde prolila několik pytlů rýže bezbarvým tekutým projímadlem. Stormtroopeři se radili s pilotem, jestli už není čas zasáhnout, a ani se neotočili.
10:15 Emily i Štěkna byly zpátky v rákosí, Banana dokončovala prohlídku lodi, Kerrchak neregistrovala žádnou podezřelou aktivitu.
10:21 Z vysílačky lady Humberton se ozval dotaz pilota, je-li všechno v pořádku. Banana simulovala rušení, ale věděla, že dlouho to nevydrží.
10:22 Emily se Štěknou vylezly na přistávací plochu, doběhly do lodi a Kerrchak to zvedla. Za letu zachytily ještě jeden pokus o navázání spojení, ale ignorovaly ho a bylo domluveno, že zkusí Valery někde v klidu a bezpečné vzdálenosti vyslechnout. Kerrchak navrhla svůj byt v Morporku, ale ačkoliv to její kolegyně nepovažovaly za dostatečně bezpečné, Nar Shaddaa to nakonec vyhrála.
10:28 Twisted Sister zmizela v hyperprostoru a zamířila do Huttského prostoru. Během cesty udržovaly Valery omráčenou a Kerrchak kontaktovala diskusního trolla, který si odlov inkvizitorů kdysi dávno objednal a který byl jejím úspěchem poněkud zaskočen, samozřejmě příjemně. Slíbil, že dostane basu ne Kance, ale rovnou Kancomuta, a protože letěly na Nar Shaddaa, šel to zařídit, aby zkrátil prostoje. Ohledně zajatkyně neměl zvláštní přání, protože nikdy nepočítal s tím, že by jeho plán došel takhle daleko, nicméně preferoval zjistit toho o ní co nejvíc.

13:37 Twisted Sister se objevila na oběžné dráze pašeráckého měsíčku, Emily kontaktovala Mamutomuty, aby byli v pohotovosti pro případ, že by se Valery podařilo uprchnout, a Kerrchak navedla loď na přistání nedaleko Memento Venari.
13:55 Kerrchak se vrátila i s odměnou, Valery byla v lodi pověšena za nohy a výslech mohl začít. Byla přivedena k vědomí a zatímco Emily pokládala otázky, Štěkna na ni zezadu mířila omračovacím blasterem.
13:59 Vyslýchaná vyřkla nabídku, že pokud ji čtveřice okamžitě vrátí na Kampperelan a nechá ji pokračovat v práci, nejen že je nezabije, dokonce je ani neobviní z maření vyšetřování, ale to příliš lákavě neznělo. Na otázky ohledně svého původu odpovídala přesvědčivě a konzistentně jako dcera Vardaka Humbertona a ačkoliv byla její falešná identita vytvořena ISB poněkud narychlo teprve ráno téhož dne, se štěstím obstála. Detaily o své buňce či jiných inkvizitorech prozradit odmítla a když se začala vinou suchého vzduchu trochu dusit, zkusila Emily myšlenkovým trikem přimět k podání inhalátoru.
14:00 Emily odolala, praštila Valery pažbou a pokračovala ve výslechu.
14:03 Rebelky Valery opět omráčily, aby se mohly v klidu poradit, co dál. Než se však k něčemu dostaly, ozval se Lazslo z Kampperelanu, že tam přistálo několik výsadkových lodí Impéria a začínají nahánět civilisty do domů. Hledali ztracenou inkvizitorku a místní rozhlas nabádal domorodce, aby ji okamžitě vydali, jinak začnou masové popravy. Lazslo se rákosím vydal zpátky do svého kláštera, odkud bylo pozorování celé situace přeci jen poněkud bezpečnější a na frekvenci místního rozhlasu se mohl naladit i tam.
14:05 Skupina se rozhodla, že lady Humberton vrátí, ale nejprve ji vybaví odposlechem. Aby pak ztížily jeho odhalení, rozhodly se pro aplikaci nitroděložní štěnice, kterou poněkud narychlo poskládala Banana z věcí na smeťáku a kterou do omráčené inkvizitorky pod nevěřícím pohledem Kerrchak zavedla Emily.
14:20 Twisted Sister vyrazila zpátky do sektoru Dona Laza, ještě před odletem ale Kerrchak přes několikanásobnou proxy odeslala na Kampperelan zprávu, v níž se vydávala za příslušnici Void Raiders a ve které za Valery požadovala výkupné 300 000 kreditů.
14:50 Valeryin nadřízený souhlasil, že zaplatí 200 000, pokud mu jeho podřízenou doručí v pořádku a rychle. Skupina souhlasila, odeslala číslo bezpečného účtu na Curychu a přislíbila, že jakmile dostanou zprávu o připsání peněz na účet, vypustí lady Humberton někde v okolí sektoru Dona Laza a pošlou mu koordináty.
15:21 Přišla další zpráva, že peníze byly odeslány, Lazslo paralelně potvrdil, že co tak vidí, žádný masakr se zatím ve městě neodehrál.

17:40 Twisted Sister přistála na Togorii, skupina zkontrolovala funkčnost štěnice, ze sledovacího zařízení vyčetla, že nákladní loď s rýží se pořád pohybuje v soustavě Kampperelan, a po probuzení Valery ji odvedla k veřejnému komunikačnímu terminálu. Valery kontaktovala svého nadřízeného, ujistila ho, že je v pořádku, a následně byla připoutána k nedalekému hromosvodu, aby před příletem svých přátel nedělala kraviny.
17:45 Twisted Sister zamířila na Jolly Jedie, s krátkou zastávkou na obyvatelné planetě v okolí soustavy Thanos, kde se Banana opět přesvědčila o tom, že si nevezou nějakou štěnici.
17:57 Po vystoupení z hyperprostoru a zahájení přistávacího manévru na Jolly Jediovi slyšely z odposlechu, jak Valery někdo vyzvedl, vyplísnil slovy “tos posrala” a potrestal týdnem domácího vězení.
17:59 Kerrchak šla i s basou za Bearrem, pochlubit se, jak to zvládly i bez něj, zbylá trojka zamířila do Koktavé školnice podat hlášení kapitánovi.
18:10 Simbacca si vzpomněl, že Woallc Con-Denyzz snad měl jeden čas učitelem v enklávě, ale viděl ho jenom jednou, když ho spolu s mistrovou na palubě Agleru na oběžné dráze Kashhyyyku táhl do Silver Fletcheru, aby ho zachránili před osudem jiných obětí rozkazu 66. Pak měl okno, ale soudil, že po chvíli pobytu v enklávě vyrazil s Wyrrgym a jeho ženou pašovat.
18:12 Přišla další zpráva od Lazsla, že imperiálové obnovili svoje předchozí aktivity a podle všeho chtějí za ukrývání mistra Jedi vyvraždit celou planetu, to vše na rozkaz lady Humberton. Pouze několik málo dětí dostalo příležitost se zachránit, protože každý z frachťáků, co zrovna nakládal rýži, směl před odletem vzít tři s sebou.
18:15 Emily poprosila kapitána, aby zburcoval Magory, a Banana se Štěknou vyrazily napřed nastartovat Ilchi.
18:20 Magoři zmizeli v hyperprostoru, sledovací zařízení stále neopustilo soustavu, odposlech mlčel.
18:38 Letka vstoupila do soustavy, na senzorech opět nebyla k vidění žádná loď. Kapitán vzal většinu Magorů a zamířil k planetě, Ilchi s eskortou Magorů 4 a 5 vyrazila prověřit měsíc planety, odkud přicházel signál sledovacího zařízení a kde Banana po chvíli zaznamenala temnou auru, ačkoliv podle senzorů byl povrch dokonale pustý.
18:40 Magoři jedním přeletem nad přistávacími plošinami rozmetali všechny tři imperiální výsadkové čluny, ale většina vojáků se ukryla v domech s civilisty. Letka tedy zamířila zpátky na oběžnou dráhu. Ilchi se dostala tak blízko ke zdroji temnoty, že mohla Emily spatřit obrys velké lodi, nepochybně vybavené rušičkou senzorů. Opouštěla povrch měsíce.
18:41 Do soustavy vstoupil interdikční křižník, jím vypuštěné stíhačky se vrhly na větší skupinu povstalců. Emily navrhovala útok, ale když jí Banana poslala obrázek na zadní displej, z rozměrů lodi a povědomě mandalorianského obrysu usoudila, že by to byla sebevražda. Menší skupina se otočila k interdiktoru, Banana ještě v rychlosti potvrdila, že sledovací zařízení se pohybuje po stejném vektoru jako loď a nebylo tedy ještě odhaleno.
18:42 Magoři se úspěšně prostříleli chumlem stíhaček TIE a začali se přibližovat k intediktoru, Ilchi ze směru od měsíce zahájila společně s doprovodem palbu a podařilo se jim v jedné salvě zdecimovat polovinu můstku. Odvetná kanonáda z lodi stíhačky bezpečně minula.
18:43 Ilchi a Magoři 4 a 5 provedli obrat a zaútočili znovu, tentokrát souběžně se zbytkem letky. X-wingy soustředěnou palbou poškodily trup, Shavari pak nad ním vypustila bomby a do zbývajících stíhaček se mohli pustit souběžně s ohňostrojem a pádem interdikčního pole.
18:44 Limbus zmizel v hyperprostoru, Ilchi zamířila k planetě a městu, zbývající imperiální piloti zahájili sebevražedné nálety na Magory a jednomu se povedlo zničit stíhačku Noyi Neerix.
18:46 Zatímco zbývající Magoři hlídali vzdušný prostor před případnou další návštěvou, Ilchi přistála na poškozené plošině a Banana, Emily a Štěkna vymýšlely, jak město zbavit okupantů. Stále měly vysílačku, kterou ukořistily od Valery, ale potřebovaly aktuální velitelskou frekvenci, kterou mohly zjistit jedině z helmy některého ze stormtrooperů.
18:50 Trojice si vyhlídla jeden z domů, kde tři stormtroopeři hlídali kolem dvaceti domorodců, a synchronizovaně ho obklíčila.
18:51 Nepozorované otevření dveří se podařilo všem, plížení do zad hlídajících stormtrooperů pouze Štěkně. Mohla tak bez problémů kuchnout jednoho, zatímco zbylí dva se otáčeli za sebe a bránili se nečekanému útoku. Emily však rychle sejmula nejen toho svého, ale zranila i toho před Bananinou, kterého jí stačilo dorazit, a Nazzarové byli volní. Banana se vrhla k helmě svého vojáka a dala se do díla.
18:56 Měla hotovo, Emily mezitím vybrala ze zachráněných Nazzarů toho s nejautoritativnějším hlasem a nechaly ho na velitelské frekvenci poslat rozkaz k přerušení operace a ústupu na druhou přistávací plochu. Magoři dostali echo, že bude potřeba další nálet.
19:17 Jakmile byl na přistávací plošině i poslední stormtrooper a velitelskou frekvenci zaplavily dotazy, co dál, snesla se z nebe Magor 2 i s eskortou a poslala je jednou várkou bomb do pekel i s plošinou.
19:18 Emily se snažila vysvětlit Nazzarům, že je zachránil kapitán Křupka, ale ti byli skálopevně přesvědčeni o tom, že ho k nim pouze poslal generál Denyzz, který tím jenom získal na oblibě.
19:30 Na oběžné dráze byl i nadále klid, Ilchi odstartovala a všichni pak společně skočili do hyperprostoru.

Následky

Kampperelan byl zase na nějakou dobu v bezpečí, jen nějakou dobu trvalo, než obnovili přistávací plošiny a mohli znovu prodávat rýži.
Inkviziční sekce z Limbu začala zjišťovat, co za mamrdy jim to překazilo jinak dokonalou past, stálo je interdiktor a málem jim zabilo jednu členku, Woallc Con-Deniz si mohl pískat. Odposlech byl sice zakrátko zničen, ale sledovací zařízení nadále fungovalo.
Magoři přišli o jednoho ze zakládajících členů a zároveň o lodní odbornici na umění, což mohlo zpomalit identifikaci Umbra Mortis a následné hledání Randalfa. Zapita ale byla se vší parádou a na Paloučku padlých jí zbudovali pomníček.
Odboj vydělal 200 000 imperiálních kreditů, které se podařilo vybrat z účtu dřív, než byl zamražen.
Kerrchak si užila odměnu a sice se jí nepovedlo vysvětlit Bearrovi, že na předmanželském sexu není vůbec nic špatného, ale zasnoubili se, což bylo možná ještě lepší. Lazslo se vrátil k životu mnicha, podílu na odměně se zřekl a dál opisoval manuskripty. Champbacca svou výzvu na Holonetu nechal, protože se to docela vyplatilo.
Banana si poznamenala nápad na budoucí patent, Štěkna si u Krobarra objednala novou zbraň, bajonet s přídavnou útočnou puškou.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License