Inkvizice

Inkvizice byla imperiální organizace založená Císařem, jejímž úkolem bylo odhalovat přeživší rytíře Jedi, kteří pak měli být likvidováni nebo převraceni na temnou stranu.

Členění

V době největší slávy existovalo jedenáct inkvizičních buněk, z nichž většina neměla víc než pět členů. Rozdělení mělo zajistit, že se inkvizitoři budou tváří v tvář konkurenci víc snažit a půjdou si částečně po krku, takže budou výkonnější a přitom menší hrozbou pro jednotné vládnoucí Sithy. Po bitvě o Yavin už jejich udržování nebylo pro zanedbatelný počet přeživších Jediů ekonomicky smysluplné, a tak byly provedeny drastické rozpočtové škrty, které vedly k výrazné redukci celkového počtu inkvizitorů.

Inquisitorius

Jedna z původních buněk. Společenství několika k Síle citlivých adeptů, kteří se označovali jako bratři a sestry, oficiální tvář inkvizice v době nejintenzivnějších honů na přeživší Jedie. V době krátce před bitvou o Yavin již byla tato sekce nefunkční, velkou část jejích členů posekali Ezra Bridger, Kanan Jarrus a Ahsoka Tano.

Honndarsova sekce

Jedna z původních buněk. Původně méně důležitá sekce, která ale díky selhání sekce Vaderovy levé ruky dostala příležitost se blýsknout a díky aktivnímu programu konvertování nepřátel brzy získala navrch.
V roce 7 BBY prakticky zanikla po bitvě na Miu Leptonis IV, jedinými žijícími členy zůstali Zothar Hanak a Rodennyel Tonewy, který o tři roky později zmizel ze známého vesmíru a vrátil se až krátce po bitvě o Yavin, kdy se navíc obětoval a věnoval svou identitu bratrovi jako krytí.
Dá se předpokládat, že tato sekce byla v době kolem bitvy o Yavin zcela nefunkční.

Členové:

Hazzarova sekce

Jedna z původních buněk, dost možná první vůbec. Původně důležitější sekce, které velela Vaderova levá ruka, ale kterou mnozí vinili za fiasko spojené s úspěšnou záchranou mistra Champbaccy z Citadely. Když pak vrchní inkvizitor Hazzar zahynul při pokusu odčinit svou chybu, stal se oblíbencem Honndars a inkvizitorky Miranda a Neryssa, obě poněkud mladé, byly posílány na podřadnější mise.
Ke změně došlo až roku 7 BBY, kdy velká část Honndarsova týmu včetně vrchního inkvizitora zahynula, ale protože už bylo Jediů v galaxii tak málo, že se nevyplatilo investovat horentní sumy do jejich systematického hubení, nedostaly Hazzarovy chráněnky žádné větší výhody a naopak byla podřízena Algernnon de Bray II, Císařově ruce.
V době kolem bitvy o Yavin byla tato sekce nepočetná a veřejností takřka zapomenutá, ale o to nebezpečnější.

Členové:

Rozengardská sekce

Buňka se sídlem na Rozengardu, po teroristickém nájezdu bez základny. Předpokládá se, že většina přeživších členů se přesunula na Citadelu.

Členové:

 • lord Styx, velitel sekce, † 24. 7. 0 ABY
 • Dergol, zástupce velitele, † 15. 7. 0 ABY
 • Rozary, řadová inkvizitorka
 • Perlek, řadový inkvizitor
 • Mufar, řadový inkvizitor
 • Ugida, řadová inkvizitorka, † 24. 7. 0 ABY
 • Carke, řadová inkvizitorka
 • Lorax, řadový inkvizitor, † 4. 8. 0 ABY

sekce číslo 5

Buňka se sídlem na lictoru Limbus, tedy buňka mobilní. V polovině roku 0 ABY se podle dostupných informací nacházela někde v okolí Malastare a měla v péči zmražené jedijské eso.

Členové:

sekce číslo 6

Buňka se sídlem v Neznámých regionech, o které toho je známo ještě méně než o sekcích ostatních.

sekce číslo 9

Další sekce, o které bylo také známo velice málo. Další sekce, o které se předpokládalo, že na ni dohlížel sám Císař.

Členové:

Zvláštní případy

 • Ruuki Arssadri, řadový inkvizitor, od dopadení mistra Denyzze do roku 15 BBY člen Honndarsovy sekce, pak pracoval na vlastní pěst, † 7 BBY
 • Tamora, dathomirská čarodějka, viditelně nadržovala sekci Vaderovy levé ruky, ale cvičila všechny
 • Sikh, zmutovaný stopař, kterého většina považovala spíš za výbavu než samostatného člena
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License