Inkvizice

Inkvizice byla imperiální organizace založená Císařem, jejímž úkolem bylo odhalovat přeživší rytíře Jedi, kteří pak měli být likvidováni nebo převraceni na temnou stranu.

Členění

V době největší slávy existovalo jedenáct inkvizičních buněk, z nichž většina neměla víc než pět členů. Rozdělení mělo zajistit, že se inkvizitoři budou tváří v tvář konkurenci víc snažit a půjdou si částečně po krku, takže budou výkonnější a přitom menší hrozbou pro jednotné vládnoucí Sithy. Po bitvě o Yavin už jejich udržování nebylo pro zanedbatelný počet přeživších Jediů ekonomicky smysluplné, a tak byly provedeny drastické rozpočtové škrty, které vedly k výrazné redukci celkového počtu inkvizitorů. Rovněž se začaly šířit zvěsti, že se jednotlivé buňky řežou navzájem, aby si i nadále zajistily přízeň svého temného chlebodárce.

Inquisitorius

Jedna z původních buněk. Společenství několika k Síle citlivých adeptů, kteří se označovali jako bratři a sestry, oficiální tvář inkvizice v pozdních fázích honu na přeživší Jedie. V době krátce před bitvou o Yavin již byla tato sekce nefunkční, velkou část jejích členů posekali Ezra Bridger, Kanan Jarrus a Ahsoka Tano.

Honndarsova sekce

Jedna z prvních samostatných buněk. Původně méně důležitá sekce, která ale díky selhání sekce Vaderovy levé ruky dostala příležitost se blýsknout a díky aktivnímu programu konvertování nepřátel brzy získala navrch. Zpočátku sídlila na Citadele, od roku 14 BBY pak v detašovaném sídle svého velitele na Ugiva Cortax.
V roce 7 BBY prakticky zanikla po bitvě na Miu Leptonis IV, kdy Honndars zemřel a velitelem se stal Rodennyel Tonewy, který o tři roky později zmizel ze známého vesmíru a vrátil se až krátce po bitvě o Yavin. Ani se zdánlivým návratem lorda Tonewyho se však tato buňka nevrátila na výsluní a byla prakticky nefunkční, protože Rodennyelovu identitu ve skutečnosti převzal jeho bratr a jediný další přeživší člen, Zothar Hanak, bloudil vesmírem.

Členové

 • Honndars, velitel od založení do své smrti 3. 4. 7 BBY
 • Zothar Hanak, řadový inkvizitor
 • Luc-Nan, řadový inkvizitor, † 3. 4. 7 BBY
 • Nizza, řadová inkvizitorka, † 3. 4. 7 BBY
 • Uzidor, řadový inkvizitor, † 4. 4. 7 BBY
 • Sadin Sax, řadový inkvizitor, † 3. 4. 7 BBY
 • Rodennyel Tonewy, velitel od roku 7 BBY

Hazzarova sekce

Jedna z původních buněk vůbec. Sídlila na Citadele a původně šlo o významnou sekci, které velela Vaderova levá ruka a která zajišťovala výcvik členů ostatních buněk.
Koncem roku 15 BBY byla silně kritizována za neschopnost zabránit uniknutí mistra Champbaccy a když pak vrchní inkvizitor Hazzar zahynul při pokusu odčinit svou chybu, stal se oblíbencem Honndars. Inkvizitorky Miranda a Neryssa, obě poněkud mladé, byly posílány na podřadnější mise a pověřeny hlídáním několika málo vězňů, Ruuki vyrazil na vlastní pěst po stopách uniklého mistra a roku 7 BBY jím byl na Nar Shaddaa zabit.
Roku 7 BBY, kdy velká část Honndarsova týmu včetně vrchního inkvizitora zahynula, nedostaly Hazzarovy chráněnky žádné větší výhody a naopak byly o pár let později podřízeny Algernnon de Bray II, Císařově ruce.
V době kolem bitvy o Yavin byla tato sekce nepočetná a veřejností takřka zapomenutá, ale o to nebezpečnější. 28. 8. 0 ABY smetl její velitelství asteroid a obě zbývající inkvizitorky byly prohlášeny za mrtvé, čímž buňka zanikla.

Členové

 • Hazzar, velitel od založení do své smrti roku 14 BBY
 • Ruuki Arssadri, řadový inkvizitor, † 7 BBY
 • Miranda Lenico, velitelka od roku 14 BBY, PKIA 28. 8. 0 ABY
 • Neryssa, řadová inkvizitorka, PKIA 28. 8. 0 ABY

Rozengardská sekce

Buňka mladší, původně podřízená Hazzarově, od roku 17 BBY však situovaná do základny na Rozengardu. Po teroristickém nájezdu v polovině roku 0 ABY o tuto základnu přišla. Přeživší členové se pak přesunuli na Citadelu, se kterou se 28. 8. 0 ABY odebrali do pekel. Buňka následně zanikla, jediná přeživší inkvizitorka se vetřela do přízně Kody-Kanna Tonewyho a přesvědčila ho o tom, že je jenom pouhá oběť.

Členové

 • lord Styx, velitel sekce, † 24. 7. 0 ABY
 • Dergol, zástupce velitele, † 15. 7. 0 ABY
 • Rozary, řadová inkvizitorka, † 28. 8. 0 ABY
 • Perlek, řadový inkvizitor, † 28. 8. 0 ABY
 • Mufar, řadový inkvizitor, † 28. 8. 0 ABY
 • Ugida, řadová inkvizitorka, † 24. 7. 0 ABY
 • Carke, řadová inkvizitorka
 • Lorax, řadový inkvizitor, † 4. 8. 0 ABY

sekce číslo 5

Buňka se sídlem na lictoru Limbus, tedy buňka mobilní. V polovině roku 0 ABY se podle dostupných informací nacházela někde v okolí Malastare a měla v péči zmražené jedijské eso.

Členové

sekce číslo 6

Buňka se sídlem v Neznámých regionech, o které toho je známo ještě méně než o sekcích ostatních. V srpnu 0 ABY poslala posily na Karafuto.

sekce číslo 9

Další sekce, o které bylo také známo velice málo. Další sekce, o které se předpokládalo, že na ni dohlížel sám Císař.

Členové

 • lord Kartus, velitel sekce, † 9. 8. 0 ABY
 • Lavarna Samoe, řadová inkvizitorka, † 9. 8. 0 ABY

Zvláštní případy

 • Tamora, dathomirská čarodějka, viditelně nadržovala sekci Vaderovy levé ruky, ale cvičila všechny obyvatele Citadely. Po zničení Karafuta byla prohlášena za mrtvou, ale katastrofu přežila a užívala si nový život.
 • Sikh, zmutovaný stopař, kterého většina považovala spíš za výbavu než samostatného člena, zemřel při zničení Citadely.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License