Inkvizice

Inkvizice byla imperiální organizace založená Císařem, jejímž úkolem bylo odhalovat přeživší rytíře Jedi, kteří pak měli být likvidováni nebo převraceni na temnou stranu.
Existovaly minimálně dvě sekce, přičemž obě měly hlavní sídlo v Citadele a sdílely některé zdroje. Rozdělení mělo zajistit, že se inkvizitoři budou tváří v tvář konkurenci víc snažit a půjdou si částečně po krku, takže budou výkonnější a přitom menší hrozbou pro jednotné vládnoucí Sithy.

První sekce

Původně méně důležitá sekce, která ale díky selhání sekce druhé dostala příležitost se blýsknout a díky aktivnímu programu konvertování nepřátel brzy získala navrch.
V roce 7 BBY však prakticky zanikla, jedinými žijícími členy zůstali Zothar Hanak a Rodennyel Tonewy, který o tři roky později zmizel ze známého vesmíru a vrátil se až krátce po bitvě o Yavin, kdy se navíc obětoval a věnoval svou identitu bratrovi jako krytí.
Dá se tedy předpokládat, že první sekce byla v době kolem bitvy o Yavin prakticky nefunkční.

Členové:

Druhá sekce

Původně důležitější sekce, které velela Vaderova levá ruka, ale kterou mnozí vinili za fiasko spojené s úspěšnou záchranou mistra Champbaccy z Citadely. Když pak inkvizitor Hazzar zahynul při pokusu odčinit svou chybu, stal se oblíbencem Honndars a Miranda s Neryssou, obě poněkud mladé, byly posílány na podřadnější mise.
Ke změně došlo až roku 7 BBY, kdy velká část členů první sekce včetně vrchního inkvizitora zahynula, ale protože už bylo Jediů v galaxii tak málo, že se nevyplatilo investovat horentní sumy do jejich systematického hubení, nedostala ta druhá žádné větší výhody a naopak byla podřízena Algernnon de Bray II, Císařově ruce.
V době kolem bitvy o Yavin byla druhá sekce nepočetná a veřejností takřka zapomenutá, ale o to nebezpečnější.

Členové:

Zvláštní případy

  • Ruuki Arssadri, řadový inkvizitor, od dopadení mistra Denyzze do roku 15 BBY člen první sekce, pak pracoval na vlastní pěst, † 7 BBY
  • Tamora, dathomirská čarodějka, viditelně nadržovala sekci druhé, ale cvičila obě
  • Sikh, zmutovaný stopař, kterého většina považovala spíš za výbavu než samostatného člena
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License