Ingeni Prime

Ingeni Prime byla vesmírná stanice sithského designu. Na její palubě docházelo k výzkumu umělé inteligence a nanobotů, kterých by se dalo využít k levnému a efektivnímu stavebnictví i válečnictví.

Historie

Stavba stanice byla dokončena roku 2861 BBY nad Korribanem a po jejím slavnostním spuštění byla odtáhnuta do mezihvězdné prázdnoty v Sithských světech, kde bez hyperpohonu a jen se základními směrovými tryskami plula vesmírem. Tehdejší temná rada přikázala vytvořit nanoboty sloužící Sithům, kteří by jim ve válce s Republikou poskytli potřebnou výhodu. Výzkum trval několik let, během nichž se podařilo stvořit replikátory, kteří se ale dokázali vzbouřit.
Roku 1977 BBY byla posádka Ingeni Prime během jediné hodiny povražděna vlnou replikátorů. Velení stihlo ještě odeslat varovnou zprávu temné radě o jejich selhání a aby je nikdy nehledali. Pak zničili navigační počítač a vše, co by mohlo replikátorům ulehčit cestu na Korriban. Stanice následující staletí plula vesmírem, replikátoři místy upravovali kurz s pomocí trysek, ale jinak šetřili energii a pomalu rozebírali nedůležité části stanice a vytvářeli z nich další replikátory.
Dne 17. 5. 1 ABY ve stanici přistála povstalecká ARC-170 a po staletích se po ní prošly živé bytosti, konkrétně Banana Brannigan, Emily a Štěkna. Stanice pak byla Ilchi na několika místech poškozena střelbou z laserů i torpédy, ale do několika hodin se replikátorům podařilo poškození opravit a stanice pokračovala směrem na Gigor, kam měla letět přinejmenším třicet tisíc let.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License