Inchuchunna

Inchuchunna byla Wookiee z Kashyyyku, sokolomutnice a příslušnice rodu Appachi. Byla natolik hubená, že ji mnozí podezírali z anorexie, ale taky strašně optimistická a přátelská, pročež si vysloužila přezdívku Dobré slunce. Místo tradiční wookijské kuše používala projektilovou dalekonosnou pušku a byla držitelkou několika bronzových medailí za plavání.

Historie

Před rozkazem 66

Narodila se roku 130 BBY v Tunnatutikanu, přičemž jejím otcem nebyl manžel její matky, nýbrž loupežník Sarkafarcca. Tato skutečnost však nebyla jí ani jejímu papírovému tatínkovi známa, a tak se nekonalo žádné drama a Inchuchunna bez problémů dokončila základní školu, přičemž celou dobu docházela i do tamního kroužku skautů a osvojila si základní dovednosti k přežití v divočině i lásku k přírodě.
Následně nastoupila na dělostřeleckou akademii, protože to byl nejjednodušší způsob, jak ve městě získat vyšší vzdělání. Krátce po základním výcviku však usoudila, že střílet z kanónů a kobercově bombardovat cíle není nic pro ni, vrátila se ke skautům a stala se vedoucí oddílu. Při jedné z výprav pak našla opuštěné mládě sokolomuta, kterého doma vypiplala do dospělosti a cvičila. Díky spolupráci s několika dalšími sokolomutníky z celé planety se jí to docela povedlo, ona posílila jejich řady a od té doby jí sokolomut pomáhal na lovech.
Chlapi o ni nejevili zájem, což jí ale vůbec nevadilo, většinu času trávila venku v lese a slušný příjem jí plynul i z toho, že ve městě plašila krysomuty a další škůdce. Sokolomuty postupně obměňovala a každého dalšího zvládala naučit víc povelů než toho předchozího.
Když se schylovalo k bitvě o Kachirho, vyrazila městu na pomoc a z úkrytu na stromě odstřelila pár droidů, ale pak začaly zmatky, klony jí sestřelily sokolomuta a ona se radši stáhla do lesů s tím, že bude lepší se vrátit domů.

Občanská válka

Do Tunnatutikanu se vrátit nezvládla, po dlouhém putování skončila nedaleko Okikuti a narazila tam na Annapurnu. Ačkoliv netušila, že je to její poloviční sestra, spojily síly a několik let se úspěšně vyhýbaly otrokářským hlídkám. V roce 10 BBY jim štěstí došlo, byly zajaty, očipovány a zapojeny do nucených prací, odkud se dostaly až do Tábora 52. Společně s další spoustou otroků okopávaly kashyyycký chmel a tři týdny po zničení Hvězdy smrti byly zachráněny kashyyyckým odbojem. Annapurna se ze základny v mlhovině Tyyyn dobrovolně přestěhovala na Jolly Jedie a byla jednou z prvních pacientek, kterým IM-62 odoperovával inhibiční čip. Několik prvních měsíců strávila převážně u lůžka Annapurny, jejíž operace neproběhla úplně hladce, ale už v srpnu roku 0 ABY se mohla pokojně začleňovat do společenstva. Ačkoliv se urputně snažila sehnat si náhradního ptáka, neměla k tomu nejlepší podmínky, Krassus Destriel ani Raffico jí ho sehnat nedokázali a ona nakonec usoudila, že bude lepší to nehrotit. Celkem si padla do noty s Tarbowem, ale na víc než výměnu životních zkušeností mezi nimi nedošlo.
Když se doslechla, že se kapitán bude ženit, správně předpokládala, že bude zvát i některé Wookie z Kashyyyku, a poprosila ho, jestli by je nepoprosil o nějakého toho mladého sokolomuta, klidně natlučeného. Kapitán tak učinil v domnění, že bude polívka, a 9. 4. 1 ABY se skutečně dočkala. Kerrchak bohužel nebyla zrovna odborník na dravce a přivezla jí pouze jedno vejce poštolkomuta, ale Inchuchunna to vzala jako výzvu a stejně za něj byla vděčná.
Už o několik málo dní později se z vejce vylíhl Morrrt a Inchuchunna se o něj starala tak, že nad tím mnozí ostatní jen kroutili hlavou. Kerrchak soudila, že by pro ni bylo zdravější si najít chlapa, ale ačkoliv nad tím Inchuchunna dlouho přemýšlela, nakonec to zavrhla s tím, že Morrrt je lepší volba.1

d20

Scout 3 / Soldier 2 / Big Game Hunter 2
STR 14 / DEX 14 / CON 10 / INT 16 / WIS 13 / CHA 12
Spot +15, Climb +10, Handle Animal +10, Hide +10, Knowledge (wilderness lore) +10, Listen +10, Swim +10, Astrogate +8, Intimidate +8, Move Silently +8, Search +8, Survival +8, Treat Injury +6
Cosmopolitan (Spot), Sharp-Eyed, Track, Point Blank Shot, Precise Shot, Alertness
Expert Stalker (small [vermin])

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License