Imperiální tribunál

Imperiální tribunál byla forma soudního jednání, která splňovala vlastnosti loutkového procesu.
Sloužil jak propagandě, tak zastrašování opozice a nejrozmáchlejší procesy probíhaly těsně po přerodu Republiky v Impérium.
Bylo běžné, že odsouzení byli mučením donuceni naučit se nazpaměť svou výpověď ze schváleného scénáře a rozsudky byly buď doživotí v dole nebo poprava.
Roku 15 BBY byl Woallc Con-Denyzz obžalovaný a odsouzený k doživotí na Lictoru.
Dne 28. 2. 4 BBY byli Chlouppek, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy, Asyrk Aatashu, Kody-Kann Tonewy a Regid zadrženi na udání Jeckla Nommoda a přivedeni před uspěchaně svolaný tribunál na planetě Idigaro. Obžalovaní však byli hrubě podceněni a v soudní síni došlo k masakru, při kterém zemřel moff Ronif, který tribunálu předsedal, a odsouzení unikli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License