Imperiální tribunál

Imperiální tribunál byla forma soudního jednání, která splňovala vlastnosti loutkového procesu. Sloužil jak propagandě, tak k zastrašování opozice. Bylo běžné, že odsouzení byli mučením donuceni naučit se nazpaměť svou výpověď ze schváleného scénáře; rozsudky byly buď doživotí v dole nebo poprava.

Historie

Nejrozmáchlejší procesy probíhaly těsně po přerodu Republiky v Impérium.
Začátkem roku 14 BBY byl v jednom z nich souzen obžalovaný Woallc Con-Denyzz, jenž byl odsouzen k doživotí na Lictoru.
Dne 26. 2. 4 BBY byli Chlouppek, Voh-Jin Sanseator Misto, Wyrrgy, Asyrk Aatashu, Kody-Kann Tonewy a Regid zadrženi na udání Jeckla Nommoda a přivedeni před uspěchaně svolaný tribunál na planetě Idigaro. Obžalovaní však byli hrubě podceněni a v soudní síni došlo k masakru, při kterém zemřel moff Werner Ronif, jenž tribunálu předsedal, a odsouzení unikli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License