Imperial Fist

Imperial Fist byl imperiální těžký křižník třídy Dreadnaught.

Historie

Jednalo se o starou loď vyrobenou ještě za dob Republiky, která v roce 14 BBY prodělala extenzivní refit. Její služební záznam tak byl dlouhý, nikoliv však zajímavý.
Od roku 8 BBY doprovázela ISD Nightsky při jeho misi za dopadením uniklého mistra Jedi Woallca Con-Denyzze. O rok později, po šarvátce na Miu Leptonis IV, na něj přeživší inkvizitoři nalodili Kody-Kanna Tonewyho, Paccla Piccazsa, Voh-Jina Sanseatora Mista a Anaby a za doprovodu inkvizitora Uzidora je převáželi do Citadely.
Patnáct světelných let od Arkanis byl však Imperial Fist vytržen z hyperprostoru prolétajícím rojem meteoritů, těžce poškozen a nakonec skončil rozdrcen bílým trpaslíkem. Uzidor na palubě zemřel, vězňům se podařilo uniknout a zachránil je Deek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License