IM-62

„Jsem Í Em Šest Dva, udejte prosím povahu lékařské pohotovosti!“
- IM-62 při bootování

IM-62 byl zdravotnický droid série IM-6, který po svém osamostatnění sloužil jako zdravotník na palubě Jolly Jedie. Byl to zdatný chirurg, měl široké znalosti medicíny a chemie a jeho vokodér byl oproti původnímu ženskému hlasu modifikován tak, že mluvil jako průměrný klonový voják. Měl zvláštní smysl pro humor1 a trval na tom, že se číslo v jeho jméně čte po jednotlivých číslicích, protože to považoval za sofistikovaný vtípek.

Historie

Před rozkazem 66

Byl vyroben roku 20 BBY v pobočce Cybot Galactica na Allanteenu 6, nějakou dobu si pobyl ve skladišti a v posledním roce války klonů se stal palubním medikem jednoho z raketoplánů, které byly přiděleny na republikový venator Agler. Stejně jako tento raketoplán, i IM-62 měl být k ruce výsadkovému týmu Tango-12 a toto přidělení přijal bez odporování, protože mu ho původní programování neumožňovalo. Většinu času trávil v deaktivovaném stavu, účastnil se ale několika výsadků svého týmu na paluby nepřátelských lodí a jeho dovednosti se hodily také při pozemní operaci na Kampperelanu.
Poslední mise jeho týmu ho zavedla na Kashyyyk, kde s klony hlídkoval v okolí Rwookrrorro a po vyhlášení rozkazu 66 se s nimi měl vrátit na Agler. Raketoplán však havaroval, zřítil se do Země stínů nedaleko jezera Varf a všechny přeživší klony tam posekala skupina duhových rytířů pod vedením Yussiho a Joyi Brannigan. IM-62 byl masakru ušetřen, protože byl deaktivovaný v úložném prostoru, ale cestou na orbitu ho aktivoval, přeprogramoval a omylem osamostatnil Lempix, jenže chtěl prostřednictvím jeho vokodéru namluvit republikové flotile, že jsou na palubě stále klony. To však nakonec nebylo potřeba, na Jolly Jedie se dostali i bez toho a jeho pozměněný hlas zůstal nevyužit.
Už bezprostředně po přeprogramovaní začal projevovat příznaky samostatnosti, ale všechny cestou z Kashyyyku jenom rozptyloval a byl vypnut. Následně byl uložen ve skladišti a zapomenut.

Občanská válka

Objeven byl až 26. 3. 0 ABY Bananou Brannigan, jako zázrakem zrovna ve chvíli, kdy se to posádce moc hodilo.2 Následně se stal součástí posádky, nahradil Anyu ve funkci palubního zdravotníka a jeho zkušenosti s anatomií klonů se již brzy hodily, když bylo třeba vyoperovat inhibiční čipy většímu množství Wookiů zachráněných z Tábora 52. Droid naneštěstí neměl potřebný přehled o specifických aspektech anatomie chlupáčů a několik extrakcí se mu příliš nepovedlo, načež musel postižené uložit k umělému spánku a doufat, že dokážou zregenerovat. Selhání si nevyčítal, ale dělal vše pro to, aby své chyby napravil, takže pro zbytek posádky zůstal užitečným ošetřovatelem akutních zranění.3
Měl svůj podíl na záchraně kapitána Simbaccy po havárii během závodů kluzáků na Raxusu Prime, s nímž mu pomáhala V'r Baa a všechno pak dobře dopadlo. Místo vděku byl ale o pár dní později, když kapitán utekl z ošetřovny na vzduch a IM-62 se ho pokoušel zadržet, vypnut jeho otcem a reaktivován až o pěkných pár hodin později náhodným kolemjdoucím. 24. 6. zachránil Pirranhaccu před vykrvácením a po předvedení nové humoristické heuristiky4 odhalil jeho příbuznost s jiným členem posádky.
Když se na palubu dostalo oko Emily, postaral se o jeho optimální konzervaci, a později byl naložen na Švábivce 1, s nímž skupina hrdinů vyrazila na Oarlig. Roli vrchního zdravotníka po něm na palubě Jolly Jedie převzala V'r Baa, IM-62 se staral o zdraví výsadku v Kančím hnízdě a bylo zvažováno i jeho zapojení do útoku na Karafuto, neb se ho mělo účastnit i několik klonů. Nakonec ale zapojen nebyl a zůstal na Oarligu, odkud se po záříjových oslavách vrátil na Jolly Jedie. Tam pokračoval ve svých povinnostech zdravotníka a rovněž pokračoval v drobných úpravách vlastního programování.
Začátkem roku 1 ABY mu přibyla starost o několik těhotných členek posádky, v čemž mu naštěstí asistoval Warfarrin nebo Chlouppek, takže všechny porody pak dobře dopadly.
13. 4. 1 ABY ho Fidorkka naložila na Opilou mouchu a cestoval s ní na Ugiva Cortax, kde se postaral o stabilizaci velmi neprofesionálně vykastrovaného Kody-Kanna Tonewyho. Po jeho převozu na Oarlig dohlédl na optimální poměr blecherovky v bactovém roztoku, sledoval léčení a 22. 4. se opět s Fidorkkou na Opilé mouše vrátil na Jolly Jedie.

d20

Expert 2 / Tech Specialist 4
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 18 / CHA 9
Treat Injury +16, Computer Use +13, Profession (doctor) +13, Craft (medpacks) +12, Knowledge (medicine, chemistry) +11
Gearhead, Ambidexterity, Skill Emphasis (Treat Injury, Craft (medpacks)), Surgery, Cybernetic Surgery

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License