IM-62

IM-62 byl zdravotnický droid série IM-6, který po svém osamostatnění sloužil jako zdravotník na palubě Jolly Jedie. Byl to zdatný chirurg, měl široké znalosti medicíny a chemie a jeho vokodér byl modifikován tak, že mluvil hlasem průměrného klonového vojáka. Měl zvláštní smysl pro humor1 a trval na tom, že se číslo v jeho jméně čte po jednotlivých číslicích, protože to považoval za sofistikovaný vtípek.

Historie

Byl vyroben, aby sloužil Velké armádě Republiky a sešíval raněné klony, pročež byl původně přidělený týmu Tango-12. Během poslední mise na Kashyyyku ho však lehce přeprogramoval a omylem osamostatnil Lempix, neboť ho skupina duhových rytířů chtěla použít při útěku před následky rozkazu 66.
Už krátce po přeprogramovaní vokodéru začal projevovat příznaky samostatnosti, ale všechny jenom rozptyloval a byl vypnut. Následně byl uložen ve skladišti na Jolly Jediovi, zapomenut a objeven až 26. 3. ABY Bananou Brannigan, zrovna ve chvíli, kdy se to fakt hodilo.2 Následně se stal součástí posádky a jeho zkušenosti s anatomií klonů se již brzy hodily, když bylo třeba vyoperovat inhibiční čipy většímu množství Wookiů zachráněných z Tábora 52. Rovněž měl svůj podíl na záchraně kapitána Simbaccy po havárii během závodů kluzáků na Raxusu Prime, ještě později zachránil Pirranhaccu před vykrvácením a odhalil jeho příbuznost s jiným členem posádky.
Když se na palubu dostalo oko Emily, postaral se o jeho optimální konzervaci, a později byl naložen na Švábivce 1, s nímž skupina hrdinů vyrazila na Oarlig. Roli rezidentního zdravotníka po něm na palubě Jolly Jedie převzala V'r Baa, IM-62 se staral o zdraví výsadku v Kančím hnízdě a bylo zvažováno i jeho zapojení do útoku na Karafuto.

d20

Expert 2 / Tech Specialist 4
STR 10 / DEX 18 / CON 10 / INT 14 / WIS 18 / CHA 9
Treat Injury +16, Computer Use +13, Profession (doctor) +13, Craft (medpacks) +12, Knowledge (medicine, chemistry) +11
Gearhead, Ambidexterity, Skill Emphasis (Treat Injury, Craft (medpacks)), Surgery, Cybernetic Surgery

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License