Iggy Sheck

„Tady máte milion a strčte si ty papírky někam!“
- Ignášek platí útratu v Tuzexu a nechce účtenku1

Iggy Sheck, pro známé Ignášek, byl ortolanský uhlobaron a miliardář. Jeho práce ho bavila2 a s oblibou se koupal v modrém mléce.3 Měl chudšího bratrance Paggyho, s nímž sdílel zálibu v cestování po Ortu, ale štvalo ho, když si je lidi pletli.4

Historie

Narodil se v roce 66 BBY na domovské planetě své rasy a ačkoliv ho chtěl otec, zazobaný majitel výnosné rafinerie na zpracování zemního plynu a fosilních paliv, pojmenovat Iggy Sheck II. nebo Iggy Sheck mladší, cestou do porodnice ho skolil infarkt a Ignášek mohl jméno převzít beze změny.5 Vyrůstal v blahobytu a matka i prarodiče ho vedli k převzetí otcova žezla, nicméně Iggy se ve správní radě rafinérie nikdy necítil moc dobře a raději cestoval po Ortu. Při jedné takové cestě objevil nedaleko jednoho města hroudu uhlí, která ho mocně inspirovala, za veškeré úspory tam nechal vybudovat důl a v následujících dekádách se stal uhlobaronem, jehož majetek byl ještě větší než ten otcův.
V roce 28 BBY se seznámil s mistrem Champbaccou, který se s ním ještě dvakrát setkal během války klonů: poprvé v roce 21 BBY, když se na Ortu v rámci pánské jízdy stavoval s Chlouppkem, kterého mu představil, podruhé v roce 19 BBY se svou bývalou učednicí. Při první příležitosti zašli do Tuzexu a napili se, při druhé se Ignáškovi pochlubil, že taky začal dělat do hornictví.6
V posledním roce války se ještě musel vypořádat s konfederační okupací, kterou o týden později ukončil převrat a nástup Impéria. Reálných změn se ale na Ortu mnoho neudálo a Iggy byl novým režimem ovlivněn jen minimálně, neboť netěžil nic, co by po něm Impérium mohlo chtít.
Roku 10 BBY věnoval stále funkční rafinerii méně úspěšnému bratranci, který se potýkal s rodinnou krizí, ovšem problémy tím jenom zhoršil. Alespoň pak posílal honosné dary jeho dceři Bliggy, než někam zmizela. Sám se udržoval v kondici, otvíral další doly a měl se dobře.
V roce 1 ABY se za jeho prospektory během pobytu na Vibu 3 vydávali Chlouppek s Arykou.

d20

Noble 6 / Scoundrel 1 / Crime Lord 2
STR 10 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 12 / CHA 18
Diplomacy +18, Appraise +15, Bluff +15, Knowledge (bureaucracy, business) +14, Gather Information +12, Profession (coal magnate) +12, Sense Motive +10, Survival +8, Entertain (storytelling) +6, Search +6
Track, Influence, Political Pull, Fame, Bureaucratic Flair

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License