Iggy Sheck

Iggy Sheck, pro známé Ignášek, byl ortolanský uhlobaron a miliardář. Jeho práce ho bavila1 a s oblibou se koupal v modrém mléce2.
Znal se s mistrem Champbaccou, který k němu ke konci války klonů zašel se svou bývalou učednicí na návštěvu, aby se pochlubil, že taky začal dělat do hornictví3.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License