Iggy Sheck

Iggy Sheck, pro známé Ignášek, byl ortolanský uhlobaron a miliardář. Jeho práce ho bavila1 a s oblibou se koupal v modrém mléce.2 Měl chudšího bratrance Paggyho, s nímž sdílel zálibu v cestování po Ortu, ale štvalo ho, když si je lidi pletli.3

Historie

Narodil se v roce 66 BBY na domovské planetě své rasy a ačkoliv ho chtěl otec, zazobaný majitel výnosné rafinerie na zpracování zemního plynu a fosilních paliv, pojmenovat Iggy Sheck II. nebo Iggy Sheck mladší, cestou do porodnice ho skolil infarkt a Ignášek mohl jméno převzít beze změny.4 Vyrůstal v blahobytu a matka i prarodiče ho vedli k převzetí otcova žezla, nicméně Iggy se ve správní radě rafinérie nikdy necítil moc dobře a raději cestoval po Ortu. Při jedné takové cestě objevil nedaleko jednoho města hroudu uhlí, která ho mocně inspirovala, za veškeré úspory tam nechal vybudovat důl a v následujících dekádách se stal uhlobaronem, jehož majetek byl ještě větší než ten otcův.
V roce 28 BBY se seznámil s mistrem Champbaccou, který k němu ke konci války klonů zašel se svou bývalou učednicí na návštěvu, aby se pochlubil, že taky začal dělat do hornictví.5 V roce 19 BBY se rovněž musel vypořádat s konfederační okupací, kterou o týden později ukončil převrat a nástup Impéria. Reálných změn se ale na Ortu mnoho neudálo a Iggy byl novým režimem ovlivněn jen minimálně, neboť netěžil nic, co by po něm Impérium mohla chtít.
Roku 10 BBY věnoval stále funkční rafinerii méně úspěšnému bratranci, který se potýkal s rodinnou krizí, ovšem problémy tím jenom zhoršil. Alespoň pak posílal honosné dary jeho dceři Bliggy, než někam zmizela.

Alternativní reality

V původním kánonu měl ruce, ovšem v novém o ně stejně jako všichni Ortolani přišel.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License