Idigaro

Idigaro byla planeta v sektoru Větší Plooriod v Expanzích. Panovalo na něm chladnější klima, dvanáctiměsíční rok se dělil na osm měsíců kouzelné zimy a čtyři měsíce trochu teplejšího jara,1 a byla tak s oblibou využívána k zimním rekreacím všeho druhu. Populace byla nevelká, povětšinou lidská, s malou menšinou Arkaniánů a Echani.

Historie

Tamní lyžařské oblasti a pověstné vysokohorské stezky byly navštěvovány už od objevení planety v roce 1021 BBY a vzniklo tam několik soukromých rekreačních středisek. O jejich ochranu se starala pouze malá jednotka místní gardy, nic víc nebylo nikdy potřeba.
V roce 34 BBY tam Flok Im'jia zavezl Heanu Brannigan v naději, že tam najde klid. Nenašla, pouze přišla na chuť lidskému masu a dalším neřestem.
Po převratu tam vyrostlo několik rekreačních středisek určených specificky pro imperiální důstojníky, ale nadále se jednalo o relativně svobodnou planetu.
Dne 26. 2. 4 BBY se tam cestou z Oarligu do Neznámých regionů zastavil Wyrrgy se společníky na lodích White Fang a Růžový sršeň, kvůli doplnění zásob po jeho vysvobození ze spárů Anarada. Bohužel pro ně si jich v davu všiml Jeckl Nommod, který tam byl na dovolené a který je nahlásil patřičným orgánům, a brzy byli obklíčeni a předvedeni před rychle zorganizovaný imperiální tribunál.
Tam došlo ke krvavému masakru a vězni unikli, nicméně na chod planety to nemělo žádný dlouhodobý vliv.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License