Idigaro

Idigaro byl imperiální svět, na kterém se nacházely nádherné lyžařské oblasti a pověstné vysokohorské stezky.
Dne 28. 2. 4 BBY se tam musel Wyrrgy se společníky zastavit po jeho vysvobození od Anarada pro doplnění zásob.
Bohužel pro ně si jich v davu všiml Jeckl Nommod, který tam byl na dovolené a který je nahlásil patřičným orgánům, a brzy byli obklíčeni a předvedeni před rychle zorganizovaný imperiální tribunál.
Tam došlo ke krvavému masakru a vězni unikli.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License