Huttský prostor

Huttský prostor byla oblast ve Vnějším okraji galaxie zasahující až do Středního pásu, kterou ovládal Kartel, organizace nejmocnějších Huttů. Za Republiky šlo o nezávislé neutrální území, velkou míru samostatnosti si ale udržel i za Impéria, neboť byl pro něj příliš velkým oříškem na to, aby s ním riskovalo válku.

Soustavy

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License