Huttský prostor

Huttský prostor byla oblast ve Vnějším okraji galaxie zasahující až do Středního pásu, kterou ovládal Kartel, organizace nejmocnějších Huttů. Během vlády Impéria si udržel jistou míru samostatnosti, neboť poslušně odváděl nemalé daně a přinejmenším na oko s vládou na Coruscantu spolupracoval.

Soustavy:

Planety v blíže neurčených nebo nepojmenovaných soustavách:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License