Hurrdurr

[„No tak, chlapci, prosím vás, nechte toho, neperte se. To nemá za mák smyslu, co tady děláte. To jste družstevníci?“]
- Hurrdurr se pohoršuje nad hospodskou rvačkou

Hurrdurr byl tmavě šedý Wookiee z Kashyyyku, historicky nejdéle vládnoucí náčelník Karrambaculleku. Pocházel z linie rodu Nanwooků, kterou založil Akulla, ale nikde se tím nešířil a snažil se, aby na něj budoucí generace vzpomínaly hlavně pro jeho skutky, což se mu povedlo.

Historie

Narodil se roku 529 BBY vládnoucímu páru, a to jako prapravnuk zakladatele Attakullakully. Ač nechodil do školy, brzy vykazoval značnou míru přirozené inteligence a jeho otec mu otěže vládnutí předal ještě za svého života, čehož nikdy nelitoval.
Hurrdurr vládl moudře, velmi si oblíbil zejména pilného kováře Krobarra a podporoval i další obyvatele vesničky, kterým šlo o její blaho. Oslavu svých stých narozenin z ekonomických důvodů spojil se svatbou a vzal si Haatatitlu z Tunnatutikanu, se kterou měl syna Churra a dceru Ferrmatu. Ačkoliv ani jeden se mu jako nástupce zpočátku nepozdával, snažil se jim předávat své zkušenosti a Churra zaměstnal jako člena své stráže. Krátce nato přišel o matku, kterou udupal sobomut, ale ani tak na Vánoce nezanevřel, což se nedalo říct o jeho synovi.1
V roce 315 BBY řešil drobnou migrantskou krizi, kdy se do Karrambaculleku chtěly naráz přistěhovat rekordní dva tucty nových obyvatel. Navzdory protestům jednoho ze tří poradců je ve vesnici přivítal2 a s přivandrovalou švadlenou se pak dopustil jediné větší nemoudrosti ve svém životě. Následkem toho byl i otcem Rocca, což ale nikdy veřejně nepřiznal, ač to jeho žena nakonec zjistila a občas to na něj v soukromí použila jako páku.
V následujících letech se snažil o rozvoj karrambaculleckého zemědělského družstva, roku 283 BBY schválil Karboorrovi vybudování Růžku, v roce 233 BBY povolil Chacharovi, aby ve vesnici pekl pizzu, a dokonce mu ke stavbě pizzerie nabídl levnou parcelu.
Sňatek své dcery s Karrazinem v roce 190 BBY sice neschvaloval a opakovaně o svém zeťákovi mluvil jako o klaunovi,3 ale ani proti němu aktivně nevystupoval a utěšoval se vědomím, že nikdo lepší by si ji beztak asi nevzal.
V roce 186 BBY nařídil Krobarrovi, aby si konečně vzal dovolenou, jinak mu usekne obě ruce. Roku 150 BBY mu Effedrin naznačil, že Turrrek bije svou ženu, ale že to s ním ještě zkusí vyřešit po dobrém. To se však nepovedlo, a tak Hurrdurr Turrrka z vesnice vyhnal, protože něco takového prostě tolerovat odmítal.
V roce 70 BBY byl tuze rád, že si jeho syn vybral za ženu zrovna Tublatancu. Zatímco vnučky Kerrchak a Korrak vídal jen výjimečně, s výchovou mladší Erris aktivně pomáhal a vládl moudře až do své smrti roku 66 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License