Hurrdurr

Hurrdurr byl tmavě šedý Wookiee z Kashyyyku, historicky nejdéle vládnoucí náčelník Karrambaculleku. Pocházel z linie rodu Nanwooků, kterou založil Akulla, ale nikde se tím nešířil a snažil se, aby na něj budoucí generace vzpomínaly hlavně pro jeho skutky.

Historie

Narodil se roku 529 BBY vládnoucímu páru, a to jako prapravnuk zakladatele Attakullakully. Ač nechodil do školy, brzy vykazoval značnou míru přirozené inteligence a jeho otec mu otěže vládnutí předal ještě za svého života, čehož nikdy nelitoval. Hurrdurr vládl moudře, oslavu svých stých narozenin z ekonomických důvodů spojil se svatbou a vzal si Haatatitlu z Tunnatutikanu, se kterou měl syna Churra a dceru Ferrmatu. Ačkoliv ani jeden se mu jako nástupce zpočátku nepozdával, snažil se jim předávat své zkušenosti a Churra zaměstnal jako člena své stráže.
V roce 315 BBY řešil drobnou migrantskou krizi, kdy se do Karrambaculleku chtěly naráz přistěhovat rekordní dva tucty nových obyvatel. Navzdory protestům jednoho ze tří poradců je ve vesnici přivítal1 a s přivandrovalou švadlenou se pak dopustil jediné větší nemoudrosti ve svém životě. Následkem toho byl i otcem Rocca, což ale nikdy veřejně nepřiznal, ač to jeho žena nakonec zjistila.
Roku 283 BBY schválil Karboorrovi vybudování Růžku, v roce 233 BBY povolil Chacharovi, aby ve vesnici pekl pizzu, a dokonce mu k tomuto účelu nabídl levnou parcelu.
Sňatek své dcery s Karrazinem v roce 190 BBY sice neschvaloval, ale ani proti němu aktivně nevystupoval, a v roce 70 BBY byl naopak tuze rád, že si jeho syn vybral zrovna Tublatancu. Zatímco vnučky Kerrchak a Korrak vídal jen výjimečně, s výchovou mladší Erris aktivně pomáhal a vládl moudře až do své smrti roku 66 BBY.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License