Huran Boogone

„Arr, suchozems-ehm, tedy… agent Rainbow na přijmu."
- Huran přijímá hovor z odboje

Huran Boogone byl Bothan z Bothawui, bývalý člen bothanské rozvědky a později bocman Rudých raubířů. Jakožto absolvent výcviku speciálních jednotek rozvědky dokázal dobře číst v druhých a kvůli tomu byl hlavním verbířem nových členů posádky a také získával tipy na lodě vhodné k přepadení.

Historie

Huran se narodil roku 67 BBY na Bothawui a nijak nevybočoval z řad svých vrstevníků. Když byl dostatečně starý, začal pracovat pro Spynet a stal se členem speciálních zásahových jednotek, jejichž úkolem byly nebezpečné a rychlé preventivní zásahy.
Roku 33 BBY se Spynet dozvěděl o pohybu pirátů v Bothanském prostoru a Huranova jednotka byla vyslána, aby s nimi rázně zatočila. Nalodili se na kocábku a začali si klestit cestu až k můstku. Jejich bleskový postup se brzy zpomalil a jednotka utrpěla první ztráty. Prostřílet se na můstek dokázali, ale tam se jim postavil Strašlivý kapitán Waarg se svými bukanýry. Agenti byli i přes svůj výcvik zmasakrováni a Huran zůstal nabodnut na kapitánovu šavli. Život z něj unikal, ale stihl zhodnotit svůj dosavadní život a uvědomit si, že nechce ještě umřít a že pokud je nedokázal porazit, musí se k nim v zájmu přežití přidat.
Nezbývalo mu už moc sil, ale stihl poprosit o život se slibem, že bude pirátům sloužit. Rurrwag dal v dobrém rozmaru příkaz škemrala ošetřit a přidělil ho do jednoho z výsadkových týmů. Následující roky byl Huran jednou nohou v hrobě, ale ze všeho se dostal a oblíbil si svůj nový život. Byl sice Rurrwagovým vazalem, ale nestěžoval si a rumu a holek měl v Tortuze jako každý jiný svobodný pirát.
Roku 23 BBY se významná část posádky rozhodla svrhnout velení a vzít vládu nad raubíři do svých rukou. Vypukla vzpoura, která se změnila v krvavou lázeň. Síly byly vyrovnané a na obou stranách zemřelo mnoho pirátů. Huran tehdy projevil neobyčejnou věrnost a schytal kulku adresovanou kapitánovi, čímž mu nejspíš zachránil život. Vzpoura to byla velká, z původní posádky zbyla jen čtvrtina a banda se z toho dlouho oklepávala. Huran za svou odvahu získal od Rurrwaga absolutní svobodu a stal se rovnoprávným pirátem. Na důkaz vděčnosti jej kapitán jmenoval bocmanem a udělal z něj velitele první výsadkové bandy. Navíc od kapitána dostal vlastní šavli, se kterou ho začal učit, a k tomu i wookijskou kuši.
Raubíři se z následků vzpoury vzpamatovali až roku 18 BBY, kdy se pozice proviantmistra ujal Rivak Toubbey. Huran pak po několika letech obnovil kontakt se Spynetem, kterému se agent v řadách pirátů velice líbil, a čas od času si vzájemně vyšli vstříc.
Roku 11 BBY se začal angažovat pod krycím jménem agent Rainbow v rostoucím odboji.
9. 3. 0 ABY dal povstalcům souřadnice místa, kudy měl prolétat New Regime s konvojem otroků, což vyústilo v úspěšnou akci. 2. 7. 0 ABY se mu podařilo sehnat pomoc pro Hammer of Freedom a o pár dní později nasměroval povstalce ještě na Telero.
V polovině téhož měsíce vyslyšel žádost od agenta Sparkle o získání aktuálních snímků inkviziční Citadely na planetě Karafuto. Vzal část svých úspor a jako agent Rainbow kontaktoval Kravého Howla s nabídkou na prácičku. Sám se pak dne 15. 7. 0 ABY mise zúčastnil, aniž by kdokoliv z posádky tušil, že to platí, a po úspěšném návratu a odletu na Tortugu přeposlal Sparkle vše, co průletem nad Citadelou zjistili.
V březnu roku 1 ABY si je přes mandalorianskou bandu Mamutomuti najal lord Tonewy a společně vybombardovali Void Raiders do doby kamenné. Večer na Tortuze zapil dobře odvedenou práci i padlé.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License