Huntanův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Huntanův světelný meč

Huntanův světelný meč byla zbraň Huntana Hanzarena ze sekty K’sulmatha. Meč si sestrojil roku 26 BBY a krystal v jeho jádru byl synteticky vytvořen s pomocí alchymistických postupů známých jeho sektě, takže generoval červenou čepel. Huntan ho využíval ve službě u Toronuse Di-Bony a na jeho přání jím zabil mnoho lidí.
Roku 6 BBY se s mečem postavil zajatému Wyrrgymu, který ale Huntana zabil a meč si přivlastnil. Běsnící Wyrrgy s mečem pak naháněl Konnse Di-Bonu, který byl zodpovědný za smrt jeho bratra Salltryna. Cestou s ním zabil mnoho členů sekty, ale i spoustu nešťastných přihlížejících. Na Riko II Konnse dopadl a v souboji porazil, načež meč používal, zatímco jako temný pán vládl místní kolonii.
Když pak Wyrrgyho konfrontovali jeho příbuzní, napadl je a bratrance jím dokonce probodl. Byl ale poražen a převeden zpět na světlo.
Wyrrgy si Huntanův meč ponechal a v červnu roku 5 BBY ho společně s mečem poraženého Konnse využil při konstrukci svého nového světelného meče. Krystaly použil oba, aby měla jeho nová čepel extrémní sílu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License