Huntan Hanzaren

Huntan Hanzaren byl člověk, potomek rodu Hanzaren, který znal tajemství K'sulmatha.
Narodil se roku 34 BBY a celý život tajil, že je homosexuál. Svou frustraci ventilovatl násilnickým chováním, ale sektě byl jinak bezvýhradně oddaný.

Byl synovcem Malasika Hanzarena a od dětství přítel Toronuse Di-Bony. Vychován k absolutní oddanosti a loajalitě byl předurčen k tomu, aby se stal Toronusovou prodlouženou rukou a přítelem. Během dospívání si uvědomil své hluboké city ke svému příteli, ale nikdy mu tyto city neodhalil.

Roku 6 BBY byl zabit běsnícím Wyrrgym, když se vlastním tělem pokoušel ochránit Toronuse.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License