Hugo Bodani

Hugo Bodani byl baragwinský odborník na Rakaty a jejich technologii, sběratel artefaktů a obchodník. Sídlil na severním pólu planety Kothlis a byl to sečtělý, přátelský chlapík, který zasvětil celý život studiu Nekonečného impéria a byl vyhlášeným expertem v oboru. Měl rád koňak, zejména ten bothanský.

Historie

Narodil se roku 52 BBY na Denuhi 8, ale dlouho v tamní komunitě nezůstal. Rodiče ho záhy poslali na studia, a ač ho to nejdřív strašně nebavilo, nakonec tomu propadl a stal se z něj učebnicový šprt. Zajímalo ho úplně všechno, ale postupem času se vyprofiloval na odborníka na prastaré technologie několika různých ras, zejména Rakatů. Jejich artefakty nejen opravoval, ale i sbíral, a tuze ho rmoutilo, že se tak těžko shání.
Povedlo se mu však najít několik bohatých nalezišť a z vydělaných peněz, z nichž velkou část získal prodejem těch umělečtějších artefaktů Odulle Hutt, si kolem roku 10 BBY nechal postavit menší obytné muzeum na Kothlisu,1 které mu zároveň sloužilo jako domov. Od roku 4 BBY pro něj pracovala Sis Kay'lia, kterou poslal i na Rakata Prime, a krátce před bitvou o Yavin získal několik artefaktů i s pomocí Garteka Solona.
Tři měsíce po bitvě o Yavin se u něj stavili Champbacca a kapitán Simbacca, kteří sice potřebovali poradit s něčím trochu mimo jeho obor, ale nikoho lepšího neměli. Hugo je společně se Sis poslal na Corsin, kde pro něj našli prastarou mapu, a za odměnu jim věnoval jeden kousek ze své sbírky, který potřebovali víc než on. Bohužel bez komentáře, protože o něm sám nic nevěděl.
7. 5. 1 ABY se u něj stavily Banana Brannigan, Emily a Štěkna, které tam kapitán Simbacca poslal v naději, že najdou stopu hledaného Garteka Solona. Hugo už se o něj taky bál, a tak dal holkám souřadnice planety Gveii, kam měl Gartek před časem odletět, doufaje, že ho najdou a případně zachrání. To se skutečně povedlo a o tři dny později doma přivítal nejen holky, ale i Garteka s Jhonarem. Hugo provedl nadšenou Bananu po své sbírce, pak si se všemi připil kvalitním koňakem a všichni se v dobré náladě rozešli.

d20

Noble 4 / Scientist 1
STR 10 / DEX 10 / CON 16 / INT 18 / WIS 15 / CHA 12
Knowledge (archeology, engineering, history, Infinite Empire, technology) +14, Appraise +12, Computer Use +10, Diplomacy +8, Gather Information +8, Sense Motive +8
Skill Emphasis (Repair), Technical Wizard, Living History, Fame
Inspire Trust, Area of Expertise (Archeologist)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License