Hubený Hubert

Hubený Hubert byl mandalorianský útočný škuner, který patřil Mamutomutům a většinou fungoval jako podpůrné plavidlo Tlusté Berty, ale zvládal operovat i nezávisle. Dlouhý byl nějakých padesát metrů a standardně fungoval se šestičlennou posádkou, kterou šlo v případě potřeby výrazně navýšit. Vyzbrojen byl dvěma kanóny vepředu, po jednom na bocích a nechyběly mu ani otočné střílny nahoře i dole. Loď byla schopna vydržet bez důkladné údržby po několik měsíců ve vesmíru, ale zásoby jídla a vody pro průměrně rozežranou posádku vydržely kolem tří měsíců.

Historie

Hubený Hubert byl vyroben v předpacifistické éře na Mandalore a během občanské války měl už slušně nalétáno.
Dne 5. 8. 0 ABY na něj byla uložena Carke v karbonitovém bloku a pilotován Pitasem a dalším Mandalorianem odletěl na Rori. Tam se Mandaloriané setkali se skupinou povstalců, která přišla vykrást muzeum v Theedu, kam společně s Hubertem odletěli. Po akci se loď i s posádkou přesunula na Oarlig. Tam zůstal až do 30. 8., kdy odletěl s Roniem a dalšími devíti pistolníky na Nar Shaddaa.
O několik dní později si Hubeného Huberta půjčila jiná mandalorianská banda. Ta se ale stala terčem několika pirátských skupin a Hubert byl opuštěn a zrekvírován bandou známou jako Void Raiders. Na palubě byl stále karbonitový blok s Carke, ale toho si nájezdníci nevšímali a spíš se pokoušeli zpětným inženýrstvím vytvořit nákres na výrobu vlastních útočných škunerů.
Hubert byl tak postupně rozřezán, znásilněn a vykuchán a záchrana se ukázala až 18. 3., kdy ho Mamutouti, Kody a najatí Rudí raubíři vybojovali ze spárů Void Raiders.
Kody si vzal Carke a Mamutomuti Huberta, kterého odtáhli domů na Concordii, kde ho začali dávat dohromady.
Rudý Baron hodlal dát Huberta do původního stavu a darovat ho Emily.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License