Hronzo Broa

Hronzo Broa byl Aleena z Aleenu Minor, mafiánský boss se širokou sítí informátorů.

Historie

Hronzo se narodil roku 59 BBY na Aleenu Minor, ale brzy se s rodiči přestěhoval na Ord Mantell, kde se dobře učil a později se uchytil v cestovního ruchu. V branži nasbíral hromadu kontaktů a postupně se přeorientoval na obchod se vzácným zbožím. V tom se mu hodili nasbírané kontakty, jeho síť se rozrůstala a z něj se stal bohatý muž. Ne všeho dosáhl úplně čistě, ale nikdy si tím nepoškodil pověst natolik, aby se odepsal.
Roku 23 BBY se poprvé setkal a brzy spřátelil s obchodníkem Wyrrgym.
Roku 5 BBY si jej najal Uv-Ar, aby nalezl Urnu nenávisti, Kořen plodnosti, Meč poznání, Perlu nicoty a Sesli rovnováhy. Slíbil za to Hronzovi pořádný majlant a ten tak dohodil práci svému dlouholetému příteli Wyrrgymu, u kterého věděl, že bude schopný zakázku dotáhnout do konce. Nemýlil se, Wyrrgymu se díky kamarádům podařilo najít všech pět artefaktů, ale dne 15. 8. 5 BBY, kdy mělo na Nar Shaddaa dojít k předání, byli oba zajati inkvizitorem Tonewym. Hronzo po krátkém mučení prozradil, že si jej najal Uv-Ar, a když už neměl, co mu nabídnout, inkvizitor jej sťal svým světelným mečem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License