hrochomut

Hrochomut byl druh kashyyyckého obojživelného sudokopytníka, obávaná všežravá stvůra schopná dorůst až do hmotnosti dvou set tun živé váhy. Ve svých zavalitých, až třicet metrů dlouhých tělech ukládali hrochomuti obrovská množství tuku, na všech čtyřech nohách měli plovací blány a stejně jako většina planetární fauny byli vybaveni obrovskými kly. Snášeli i dlouhodobý pobyt ve slané vodě, živili se vším, co dokázali nasát do svých obrovských tlam, od vodních rostlin až po mořské krakaticomuty, a tělo dospělců často kromě podkožního tuku chránila i vrstva sedimentů. Jen přibližně jedno procento mláďat se dožilo dospělosti, načež se nejčastější příčinou smrti stalo vyhladovění v důsledku nedostatečné mobility nebo kolaps dýchacích cest v důsledku přílišné hmotnosti.

Historie

Hrochomuti se vyvinuli z mořských kytovců ještě v planetárním dávnověku a rychle osídlili nejen teplejší pobřežní oblasti hlavního kontinentu, ale taky množství ostrůvků a některé dostatečně velké plochy sladké vody. Ačkoliv se nikdy nejednalo o početný druh, jejich vliv na prostředí byl značný a ne pouze negativní - udržovali například populaci nebezpečných mořských potvoromutů, pro něž se potápěli i do velké hloubky.
Pro svou teritoriálnost, překvapivou mrštnost ve vodě a snadnou zaměnitelnost s ostrůvky se stali jedním z hlavních důvodů, proč Wookiové nikdy nevybudovali námořnictvo, neosídlili souostroví dál od pevniny a drželi se v bezpečí wroshyrů. Ačkoliv jejich mláďata představovala pro rané chlupáče působivý zdroj potravy, skolit byť jen velmi malého hrochomuta vyžadovalo perfektní koordinaci celé tlupy a později vedlo k vývoji uspávacích šipek, jež musely být mířeny do tlamy nebo na oči. K historicky jedinému úspěšnému zabití dospělého hrochomuta Wookiem došlo v roce 4999 BBY, kdy uspávací šipka vystřelená sebevědomým chlupáčem vyděsila jednu spící stotunovou obludu natolik, že ji zabil infarkt. Lovec byl následně náčelníkem Baccou povýšen do šlechtického stavu.
V následujících staletích jejich populace dál klesala, v civilizovaných městech byli občas považování za výmysl a když někdo někoho k hrochomutovi přirovnal, nebyl to tedy vůbec kompliment.
Jakožto jediná věc, které se bál Darth Wango, byl jeden hrochomut součástí jeho třetí zkoušky v Temném labyrintu.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License