Hortova kovadlina

Hortova kovadlina byla soustava, kterou si v prvním roce války klonů přes odpor Republiky podmanila Konfederace nezávislých systémů.
V tamních bojích byla nasazena jednotka Gama-88.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License