Horrdo

[„Já srdce své ti dám, a rekům svým v ksicht pěst, protože jsi, protože jsi nebe, nebe plné hvězd!“]
- Horrdova óda na levou půlku hangárových vrat Jolly Jedie1

Horrdo byl urostlý Wookiee z Alaris Prime, osobní strážce Warrbruga a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to mentálně zaostalý, ale o to dobrosrdečnější chlupáč, jehož nejlepším kamarádem byl Trandoshan Isstar.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se ve vesničce Valyarr krátce po jejím založení, tedy koncem roku 36 BBY, a ačkoliv ho šaman těsně po porodu upustil hlavičkou na zem, stal se z něj brzy plnohodnotný člen rybářské osady. Nikdy neexceloval prakticky v ničem, jen byl skoro tak silný jako Wyrrgy a uměl docela dobře plavat, ale náčelník Warrbrug si ho přesto oblíbil a v pravý čas mu nabídl místo u nevelkého sboru vesnických strážných. Horrdo bez váhání přijal, stal se neúnavným strážníkem, plavčíkem a ponocným a velmi se spřátelil s Isstarem, který na tom byl mentálně podstatně lépe a s chlupáčem záhy utvořili nerozlučnou dvojku. Náčelník si je nezřídka vybíral jako své osobní strážce, pokud se účastnil důležitých jednání mimo vesnici.

Občanská válka

Horrdo si vlastně ani nevšiml, že došlo k nějakému převratu, ale následoval Isstara a jeho šéfovou Hessku do lesů, kde se až do roku 5 BBY schovávali před otrokáři a bránili disent. Po masivním zátahu však byli všichni lapeni a posláni do Tábora 52 na Kashyyyku, kde byla Horrdova bestiální síla náležitě využívána. Čip nedostal, protože by to bylo plýtvání zdroji - i bez něj ho totiž ani nenapadlo se nějak bránit a pracoval vlastně docela rád.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem a ocitl se na jeho základně v mlhovině Tyyyn. Líbilo se mu tam a říkal si, že by tam klidně zůstal, ale našel ho Isstar, který následoval Hessku na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, a tak šel s ním.
Na palubě se mu moc líbilo, s oblibou poslouchal pohádky a písničky bývalého piráta Garryka a pomáhal mu s drhnutím podlahy, když zrovna nebyl ve službě a nehlídal… něco. Do lodní politiky nijak nezasahoval, ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas Isstarovi a v následujících měsících se věnoval zejména hlídání generála Zoba a Yarrina, které znal z dob, kdy se schovávali v lesích na Alaris Prime. Občas hrával s dětmi na schovávanou v zahradách, ale nechápal pravidla, a velmi krátce se ho snažila balit Borroro, než jí došlo, že zas tak zoufalá přece není.

d20

Soldier 6
STR 20 / DEX 10 / CON 20 / INT 6 / WIS 8 / CHA 11
Swim +10, Climb +7, Jump +6, Profession (guard) +6, Intimidate +4
Cosmopolitan (Swim), Power Attack, Rugged, Improved Overrun, Combat Reflexes, Improved Bantha Rush, Dual Strike

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License