Horrdo

[„Já srdce své ti dám, a rekům svým v ksicht pěst, protože jsi, protože jsi nebe, nebe plné hvězd!“]
- Horrdova óda na levou půlku hangárových vrat Jolly Jedie1

Horrdo byl urostlý Wookiee z Alaris Prime, osobní strážce Warrbruga a později člen posádky Jolly Jedie. Byl to mentálně zaostalý, ale o to dobrosrdečnější chlupáč, jehož parťákem a nejlepším kamarádem byl Trandoshan Isstar.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se koncem roku 36 BBY ve vesničce Valyarr, a ačkoliv ho šaman těsně po porodu upustil hlavičkou na zem, stal se z něj brzy plnohodnotný člen rybářské osady. Nikdy neexceloval prakticky v ničem, jen byl skoro tak silný jako Wyrrgy, v rámci možností dobře vychovaný a uměl docela dobře plavat. Právě proto si ho rychle oblíbil náčelník Warrbrug a v pravý čas mu nabídl místo u nevelkého sboru vesnických strážných. Horrdo bez váhání přijal, stal se neúnavným strážníkem, plavčíkem a ponocným a i když občas málem odpráskl nějakého vtipálka, hlídal vesnici velmi svědomitě.2 Ve službě se také spřátelil s Isstarem, který na tom byl mentálně podstatně lépe a s chlupáčem záhy utvořili nerozlučnou dvojku mladých, ale spolehlivých strážníků. Náčelník si je nezřídka vybíral jako své osobní strážce, pokud se účastnil důležitých jednání mimo vesnici, a oni za to byli vděční.

Občanská válka

Horrdo si vlastně ani nevšiml, že došlo k nějakému převratu, ale následoval Isstara a jeho šéfovou Hessku do lesů, kde se až do začátku roku 5 BBY schovávali před otrokáři a bránili disent. Po masivním zátahu však byli všichni lapeni a posláni do Tábora 52 na Kashyyyku, kde byla Horrdova téměř bestiální síla náležitě využita. Čip nedostal, protože by to bylo plýtvání zdroji - i bez něj ho totiž ani nenapadlo se nějak bránit a pracoval vlastně docela rád, jen si občas postěžoval, že mu moc nechutnají příděly.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem a ocitl se na jeho základně v mlhovině Tyyyn. Líbilo se mu tam a říkal si, že by tam klidně zůstal, ale našel ho Isstar, který následoval Hessku na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, a tak šel s ním.
Na palubě se mu moc líbilo, s oblibou poslouchal pohádky a písničky bývalého piráta Garryka a chvíli i konspirační teorie pana Wyggrama. Garrykovi také pomáhal s drhnutím podlahy, ale jinak se vrátil k původnímu povolání a hlídal, i když moc neměl co. Do lodní politiky nijak nezasahoval, ve volbách nového kapitána po závodech na Raxusu Prime dal svůj hlas Isstarovi a v následujících měsících se věnoval zejména hlídání generála Zoba a Yarrina, které znal z dob, kdy se schovávali v lesích na Alaris Prime. Občas hrával s dětmi na schovávanou v zahradách a i když nechápal pravidla, přijala ho omladina celkem srdečně mezi sebe. Velmi krátce se ho snažila balit Borroro, než jí došlo, že zas tak zoufalá přece není.
19. 4. 1 ABY se přišel podívat, jak Cypísek střílí z raketometu, a moc si to užil.

d20

Soldier 6
STR 20 / DEX 10 / CON 20 / INT 6 / WIS 8 / CHA 11
Swim +10, Climb +7, Jump +6, Profession (guard) +6, Intimidate +4
Cosmopolitan (Swim), Power Attack, Rugged, Improved Overrun, Combat Reflexes, Improved Bantha Rush, Dual Strike

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License