Honndars

„Unikl, říkáte? Dejte mi čtrnáct měsíců."
- Inkvizitor Honndars mluví s nadřízenými o útěku z Lictoru

Honndars byl člověk, velitel jedné ze sekcí Inkvizice. Jeho sekce patřila k větším a relativně úspěšným a zanikla až roku 7 BBY s jeho smrtí mečem Woallca Con-Denyzze.


Jméno: Honndars
Rasa: člověk
Datum narození: 50 BBY
Planeta narození: Ugiva Cortax
Datum úmrtí: 3. 4. 7 BBY
Planeta úmrtí: Miu Leptonis IV
Barva meče: červená
Frakce: Řád Jediů, později Inkvizice
Padawan: Uzidor, Sadin Sax, On

Vzhled

Muž obyčejného vzrůstu, spíš pohublejší, s přísným, zamračeným výrazem. Vlasy měl kratší, prošedivělé a pěstoval si knír s bradkou, krátce zastřihnutou. Oblékal se do honosných rouch, ve kterých vypadal jako černokněžník z pohádek. Nosil je hlavně proto, že se na jeho kůži silněji projevoval vliv temné strany Síly a on rouchem zakrýval šedivějící pokožku, tmavé fleky a deformace.

Povaha

Honndars byl důsledný perfekcionista, který dokonalost nepožadoval z narcistických pohnutek, ale nýbrž proto, že opak mu způsoboval až fyzickou bolest. Nesnášel nepořádek a nedodělanou práci. Trpěl silným OCD, měl svůj harmonogram běžných každodenních činností, rituálů, které když nedodržel, cítil se sklíčeně. Po propadnutí temné straně se u něj projevil komplex nadřazenosti, požadoval striktní dodržování svých rozkazů a jejich neplnění dokázal velice krutě trestat.

Rodina

O jeho rodině se nic neví.

Důležité vztahy

  • Inkvizitor Hazzar, velitel konkurenční inkviziční sekce. Ti dva byli do jisté míry rivaly a Honndarse určitě nemrzelo, že Hazzar roku 15 BBY zemřel, navíc pěkně potupnou smrtí.
  • Inkvizitor Uzidor, jeho temný učedník, kterému jako jednomu z mála plně důvěřoval a dalo by se říct, že ho považoval za svého syna a nástupce.

Dovednosti

Byl zkušený černokněžník temné strany Síly a v šermu preferoval elegantní styl makashi. O jeho sithských blescích a iluzích kolovaly mezi inkvizitory hotové legendy.
Jeho metodická mysl mu dávala nesporné výhody v odkrývání a lovení skrytých nepřátel Impéria i Jediů. Uměl hrát na violoncello a ve volných chvílích se věnoval kaligrafii.

Životopis

Před rozkazem 66

Narodil se roku 50 BBY na Ugiva Cortax, ale brzy svým domovem nazýval Chrám Jediů na Coruscantu. V kolektivu byl spíš za podivína kvůli jeho OCD, ale nikomu z rytířů ani mistrů to nevadilo, neboť se choval vždy řádně a s rozvahou a po návštěvě Ilumu si bez obtíží postavil vlastní světelný meč. Je dost možné, že znal Con-Denyzze z jeho vzácných přednášek o iluzích, když byl zrovna v Chrámu. Postupně byl pasován na rytíře a krátce před válkou klonů se stal i mistrem neznámému padawanovi. Jak stárl, jeho vztah k Řádu postupně chladl, neboť službu Republice začal vnímat pro Řád jako nevýhodu a v mysli přemýšlel o alternativách k jeho tehdejšímu životu.

Občanská válka

Když se rozpoutal rozkaz 66, měl štěstí, že nebyl poblíž žádného klona, takže přežil a když se dozvěděl o tom, co se stalo, dobrovolně se přihlásil imperiálním úřadům. Několik dlouhých týdnů byl vězněn a přezkoumáván a nakonec jej sám Císař přijal do řad Inkvizice. Následující roky trávil lovem Jediů a výcvikem za zdmi Citadely, kde se věnoval temným učením a černé magii. Jedním z jeho prvních úspěchů na druhé straně barikády bylo nalezení a zkonvertování Luda Mabiro. Také přijal svého temného učedníka, Uzidora, jemuž krátce předtím zabil mistra. Netrvalo to dlouho a pro své výsledky byl pověřen sestavením vlastní inkviziční sekce, která by nesla jeho jméno, ovšem nejdřív musel všechno důkladně naplánovat a stále setrvával na Citadele.
Koncem roku 15 BBY byl jedním z inkvizitorů, kterým se podařilo přežít útok Jessicy Karnis, Demonbaccy, Jessieho Starkillera a Woallca Con-Denyzze v pokusu osvobodit zajatého mistra Champbaccu. Champbacca, Demonbacca i smrtelně raněná Jessica unikli, ale Jessie spáchal sebevraždu a Woallca se podařilo zajmout inkvizitorovi Arssadrimu. Honndars to vzal jako jasné znamení, že přišel čas se osamostatnit, a Citadelu i s Uzidorem opustil, pátraje po vhodném místě k založení vlastní inkviziční buňky. Ještě v témže roce se konal monstrproces se zajatým mistrem, kde stanul jako jeden z prokurátorů. Impérium tento vykonstruovaný proces použilo jako silný nástroj propagandy a po Denyzzově odsouzení ho Honndars osobně odvedl na vězeňskou loď Lictor.
Za zásluhy dostal správu nad soustavou Cortax, kde si na své rodné planetě vybudoval sídlo strážené imperiálním křižníkem Nightsky a kde chtěl zapustit kořeny pro svou inkviziční sekci. Shromáždil tam velké množství starých a za dob Řádu Jediů zakázaných vědomostí a od lorda Styxe dostal divošku Janju, z níž chtěl vychovat inkvizitorku. Navštívil i vedlejší Magna Cortax, kde se mu podařilo najít z větší části vyloupenou sithskou pyramidu a v ní plány na zbudování Temného labyrintu. Pyramidu následně začal využívat jako odkladiště nebezpečného odpadu nejen ze stavby labyrintu, která byla hotová v roce 12 BBY. Labyrint ozkoušel nejprve na sobě, přičemž se v jeho závěru střetl se svým protějškem ze zrcadlového vesmíru, který zůstal v Řádu a bojoval proti Císaři, později na Janje, která se z něj však nedostala.
V následujících letech dostal z Citadely další temnou omladinu, podrobil je inkvizitorskému výcviku a zkouškám v labyrintu a společně hledali a likvidovali nepřátele Impéria.
Roku 8 BBY se dozvěděl, že byl Woallc Con-Denyzz z Lictoru osvobozen, a vzal jeho dopadení jako osobní poslání. Krátce nato se mu vzdal měňavec On v podobě Komorra Ferdenga, kterého podrobil urychlenému inkvizitorskému výcviku a poslal jej zpět, aby pro něj Denyzze vystopoval. On mu poslal nic netušícího Sadina, kterého Honndars s pomocí mučení zlomil a převedl ho na temnou stranu Síly. Protáhl jej inkvizitorským výcvikem, během kterého Sadin projevil až moc svobodné vůle, což Honndars vyhodnotil jako nevyhovující a s ledovým klidem ho za trest přeťal světelným mečem a zachránil ho jen proto, aby z něj měl kyborga, kterého při životě držela hlavně temná strana.
Roku 7 BBY selhal On v dalším pokusu o poražení skupiny a byl zklamaným Honndarsem potrestán uvězněním ve stázi v jeho sídle na Ugiva Cortax. Jednu výhodu však Onovo chaotické počínání mělo – skupina se v roztržitosti stala neopatrnou a díky tomu byl Honndars několik měsíců po útěku Denyzze schopen ho vystopovat na Miu Leptonis IV. Do akce byla povolána celá jeho sekce, to jest Uzidor, Luc-Nan, Nizza, Zothar Hanak, Sadin Sax, a se všemi se vydal dopadnout Con-Denyzze. S pomocí stormtrooperů Con-Denyzzovu skupinu obklíčili ve staré enklávě a nakonec došlo k souboji, ve kterém se utkal s Woallcem, se kterým si navzájem uštědřili smrtelný zásah.
Jeho tělo bylo po bitvě odvezeno na palubu Nightsky a spáleno, velení nad zbytkem jeho buňky převzal Rodennyel Tonewy.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License