holocron z Ittummi

Holocron z Ittummi byl holocron vyrobený Aywen Aisling, řemeslnicí řádu Jediů z dob staré Republiky. Strážkyně do něj nahrála nejen část svého vědomí, ale hlavně všechny své poznatky z dlouholetého studia technologie světelných mečů.

Historie

Aywen ho sestavila v roce 3914 BBY, krátce poté, co se stala mistryní a členkou rady v enklávě na Kashyyyku, a v následujících letech do něj pravidelně přidávala nové informace.
Krátce před svou smrtí ho ukryla do dutiny wroshyru, v němž byla kashyyycká akademie vydlabána, a dřevo ho během následujících tisíciletí úplně zarostlo. Znovu odhalen byl až mistrem Champbaccou krátce po vydání rozkazu 66, kdy kmen během souboje zasáhla salva blesků z rukou Taca Donose. Champbacca ho vzal pryč z planety, do enklávy na Miu Leptonis IV, ale kvůli větším starostem ho založil v tajné skrýši u sebe v pokoji a dočista na něj zapomněl. Holocron tam tak zůstal i po evakuaci enklávy a nevšimli si ho ani členové Woallcovy skupiny v roce 7 BBY.
Když krátce po bitvě o Yavin navštívili opuštěnou enklávu Banana Brannigan, Emily a Kody-Kann Tonewy, holocron ve skrýši i díky přístupovému kódu do pokoje našli. Banana jej dovezla na Jolly Jedie, kde ho chvíli zkoumala, ale nepovedlo se jí ho ani otevřít.
14. 12. 0 ABY ho po cvičení předala Champbaccovi, jenž se mezitím stihl stát jejím mistrem, a ten ho opět odložil na později. Vzal ho ale s sebou na Kompostárnu, v polovině února 1 ABY se k němu konečně dostal a úspěšně ho odemkl. Strážkyně holocronu ho nejprve vyplísnila, že není hoden přístupu k jeho obsahu, ale když před ní poslepu rozebral a zase složil svůj meč, změnila názor a zadala mu zkušební domácí úkol. Ten v následujících pěti dnech úspěšně splnil a získal tak rozšířený přístup k jejím datům.
Na Kompostárně ho pak sice málem zapomněl, ale vrátil se pro něj a na palubě Palpatinova palce ho dovezl zpátky na Jolly Jedie. Holocron zůstal v dílně na Palci, protože Champbacca měl plnou hlavu jiných věcí, ale 12. 4. padl do oka M'Keshovi, který ho po chvilce prohánění po podlaze sežral. Následkem toho neodletěl holocron s lodí na Oarlig ani později na misi, kde byl Palec zrekvírován bandou zmrdů, nýbrž bez následků prošel trávicím traktem nexu a bylo možné jej najít zahrabaný v písku v hangárových zahradách.
Přesně to se Bananě povedlo krátce poté, co se vrátila z akce v Urtakově kožichu. M'Keshovi ale nijak nevynadala, prostě holocron umyla a plánovala ho vrátit mistrovi, jestli se na lodi ještě někdy ukáže.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License