holocron Tuvase Akoka

Holocron Tuvase Akoka byl holocron vytvořený Tuvasem Akokem, dávným a nepříliš známým mistrem Jedi. Obsahoval mistrovy zkušenosti s výrobou nejrůznějších slitin a některé techniky jejich ovlivňování Silou, nicméně v době před pádem Republiky byla již většina toho dávno zastaralá a technologicky překonaná.

Historie

Holocron byl vytvořen v dobách krátce po založení Řádu Jediů a mistr Akok do něj uložil své poznatky v oboru výroby mečů, a to včetně svého nejznámějšího. Po jeho smrti zůstal holocron na Tythonu, odkud později putoval do enklávy na Kashyyyku. Když došlo k jejímu zrušení, měl být holocron odvezen do Chrámu Jediů na Coruscantu, nicméně už tehdy byl jeho obsah poněkud zastaralý a nebyla mu díky tomu věnována větší pozornost, takže se během stěhování dostal do rukou šikovného zlodějíčka a nikdo ho nepostrádal. Zloděj ho prodal sběrateli, holocron v následujících letech a staletích často měnil majitele a nakonec se dostal do držení mafiána z Dantooine.
Roku 21 BBY ho v jeho haciendě spolu s dalšími artefakty ukradli Jessica Karnis a Simbacca, kteří holocron předali Nině Michaelis a ta ho zařadila do archivů enklávy na Miu Leptonis IV. S rozpadem akademie v roce 14 BBY byl holocron společně s jinými Joyou Brannigan a Fosh Linn uložen v jezeře a opět ho najít se podařilo až krátce po bitvě o Yavin Emily, Bananě a Kodymu s malou pomocí Rodýho.
Holocron byl následně společně s holocronem Darth Karvuse na Moz'Gojově Opilé ovečce odeslán na Nar Shaddaa, kde se s jejich pomocí Champbacca a Kody pokusili otevřít Deník Whillů.
Krátce po pokusu se holocron dostal na Pevnost Boyarr a následně na Jolly Jedie, kde byl využit při výuce nové generace uživatelů Síly.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License