holocron Tuvase Akoka

Holocron Tuvase Akoka byl holocron vytvořený dávným a nepříliš známým mistrem Jedi, který do něj uložil svou moudrost.

Historie

Někdy během války klonů se k němu neznámým způsobem dostali Jessica Karnis a Simbacca, kteří ho předali Nině Michaelis a ta ho zařadila do archivů enklávy na Miu Leptonis IV. S rozpadem akademie v roce 14 BBY byl holocron společně s jinými Joyou Brannigan a Fosh Linn uložen v jezeře a opět ho najít se podařilo až krátce po bitvě o Yavin Emily, Bananě a Kodymu s malou pomocí Rodýho.
Holocron byl následně společně s holocronem Darth Karvuse po Moz'Gojovi odeslán na Nar Shaddaa, kde se s jejich pomocí Champbacca a Kody pokusili otevřít Deník Whillů.
Později byl použit k výuce nové generace uživatelů Síly.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License