holocron Darth Karvuse

Holocron Darth Karvuse byl holocron vytvořený dávným a nepříliš známým sithským lordem Darth Karvusem. Informačně nebyl příliš bohatý, obsahoval několik obskurních technik umožňujících naslouchání duchům mrtvých Sithů a několik výpovědí těchto duchů, jejichž věrohodnost ovšem byla značně diskutabilní.

Historie

Darth Karvus ho vytvořil na Rishi ještě v době, kdy se učil od Darth Syrinx, a když ji pak zabil, uložil do něj některé své poznatky o podsvětí Síly.
Když v roce 3980 BBY zemřel, zůstal holocron u jeho mrtvoly a tam ji našli lidé vlivného pašeráka, který si na Rishi zřizoval svou základnu. Nechal si jím vyzdobit kancelář, nikdy ho neotevřel a v následujících miléniích sice holocron nesčetněkrát změnil majitele, ale zůstal na Rishi, většinou právě jako těžítko na stole nějakého toho vlivného podnikatele. Posledním byl v roce 22 BBY šéf pašerácké bandy, která se na začátku války klonů přidala na stranu Konfederace nezávislých systémů a rozvážela pro ni sabotéry po republikových světech.
Pouhých pár týdnů po začátku války se o skupinu i šéfa postarala Shyyyo Squad a holocron měl jakožto důkazní břemeno putovat na Coruscant, nicméně nikdy tam nedorazil, protože ho cestou zcizil Zaphod Brannigan a prodal ho mafiánskému bossovi z Dantooine, jenž ho obratem zařadil do své skromné sbírky okultních předmětů.
O rok později ho v mafiánské haciendě spolu s dalšími artefakty ukradli Jessica Karnis a Simbacca, kteří ho předali Nině Michaelis a ta ho zařadila do archivů enklávy na Miu Leptonis IV. S rozpadem akademie v roce 14 BBY byl holocron společně s jinými Joyou Brannigan a Fosh Linn uložen v jezeře a opět ho najít se podařilo až krátce po bitvě o Yavin Emily, Bananě a Kodymu s malou pomocí Rodýho.
Holocron byl následně společně s holocronem Tuvase Akoka na Moz'Gojově Opilé ovečce odeslán na Nar Shaddaa, kde se s jejich pomocí Champbacca a Kody pokusili otevřít Deník Whillů.
Krátce po pokusu se holocron dostal na Pevnost Boyarr a následně na Jolly Jedie, kde byl využit při výuce nové generace uživatelů Síly.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License