Hina La

Hina La byla žlutooká kaminoanská patoložka. Vykazovala příznaky lehké obsedantně-kompulzivní poruchy a mezi kolegy byla proslulá tím, že občas pitvala ještě živé subjekty, ale její odborné znalosti nikdy nikdo nezpochybňoval.

Historie

Narodila se na Kaminu v roce 74 BBY a jakožto příslušnice odborné kasty rychle našla uplatnění ve zdravotnictví, konkrétně jako patoložka a analytička defektů v klonovacích zařízeních.
Už před vypuknutím války klonů byla nespokojena s kaminskou politikou, ale teprve po bitvě o Geonosis se rozhoupala k akci. Opustila Kamino a přidala se k separatistům, v čemž následovala další tři Kaminoany: kolegyně Kumu Nai a Kunpi Tai a jejího partnera Kuda. Protože věřili, že společnými silami dokážou vyvinout selektivní prostředek na boj proti klonům, a přesvědčili o tom i politické špičky Konfederace, dostali k dispozici loď Pla'akrat a značné finanční prostředky. Ukryli se v soustavě Frikk a začali s bádáním.
Kuma Nai je sice záhy opustila, ale Hina nadále pokračovala s pitváním klonů nakažených nejrůznějšími pokusnými verzemi budoucího nanoviru a brzy měli hotový první prototyp, se kterým Kunpi Tai vyrazila k Azoamu. Tam však byla zadržena Jessicou Karnis a jejím padawanem, kteří ji vydali spravedlnosti, načež skončila v republikovém vězení s maximální ostrahou na Coruscantu.
Kudo rozjel plán, jak ji odtamtud dostat, a Hina mu v něm asistovala, ovšem žádný z mnoha pokusů nevyšel a k nim se krátce po převratu dostaly zprávy, že se Kunpi v předtuše nucené spolupráce s Impériem oběsila v cele. Naštěstí už tou dobou nějakou chvíli pracovali na melouchu pro jednu temnou paní ze Sithu a dostali skrz něj příležitost si přivydělat a pomstít se, takže se ani během občanské války nenudili.
Hina měla v následujících letech příležitost rozpitvat tisíce nepovedených embryí v různých stádiích vývoje a díky jejím poznatkům se nakonec s odstupem několika let povedlo vytvořit dva životaschopné jedince tak, jak si je Algernnon objednala. Zatímco Woallc Con-Denize si ještě prohlédnout stihla, předváděčky Algernona už se nedožila, což však projekt nezastavilo, pouze byl nově podřízen její dceři. Výchova obou subjektů pokračovala, ale protože byli oba živí, Hinu u nich nepotřebovali a ona si tak mohla rozjet menší projekty, čehož s radostí využila.
V červenci 0 ABY byla u toho, když byl na Pla'akrat znovu přijat Algernon, a to na pokraji smrti. Ačkoliv se těšila, že ho bude moci rozpitvat, příležitost nedostala, protože se ho povedlo dát dohromady a koncem října měl být vrácen na Dominatrix. K tomu však nedošlo, protože Citadela byla mezitím zničena a Kaminoané znovu přišli o zaměstnavatele. Algernon však tvrdil, že svou paní nadále cítí v Síle, a Hina potvrdila, že mozek má v pořádku a může se tedy pokusit ji najít.
Koncem roku 0 ABY obdrželi od zdrceného Algernona zprávu, že selhal, a ona předpokládala, že to pro ně znamená možnost začít něco nového, ale mýlila se. Algernon se totiž vrátil na Pla'akrat, vyšinutější než dřív, a začal spolupracovat s Con-Denizem, načež přinutili klonovače pracovat pro ně. Z nějakého důvodu pořád věřil, že alespoň část Algernnon přežívá, chtěl pro její záchranu udělat všechno a Hina už novou příležitost prozkoumat jeho mozek nedostala.
Pod hrozbou zabitím začala pracovat na projektech pro dva vyšinuté klony, ale celou dobu doufala, že Kudo má nějaký plán B.

d20

Tech Specialist 5 / Doctor 3
STR 8 / DEX 18 / CON 10 / INT 18 / WIS 10 / CHA 12
Knowledge (biology, cloning, humans, medicine) +15, Treat Injury +14, Computer Use +12, Craft (organ grafts) +10, Search +10, Spot +10, Appraise +8, Profession (pathologist) +7
Surgery, Skill Emphasis (Treat Injury), Cybernetic Surgery, Low Profile
Instant Mastery (Knowledge (cloning)), Tech Specialty (Medical Specialist), Expert (Craft (organ grafts)), Medical Specialty (Medical Technician)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License