Himlherrgott

Himlherrgott byl Wookiee z kolonie Kwookrrr, jeden z nejlepších hrobařů své doby.
Narodil se roku 580 BBY, někdy před rokem 512 BBY si vzal za ženu kněžku Trautmberccu a měli spolu dceru Muscarru.
Zemřel společně se svou manželkou v roce 180 BBY, když se na ně při procházce lesem zřítila lavina. Jeho smrt měla za následek pozdržení některých plánovaných pohřbů, neboť byl jediným zaměstnancem ústavu, který něco dělal a věděl, kde jsou lopaty1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License