Himlherrgott

Himlherrgott byl Wookiee z kolonie Kwookrrr, jeden z nejlepších hrobařů své doby.

Historie

Narodil se roku 580 BBY v Poprrradu a i když v mládí aspiroval na pastevce kozomutů, jeho pravý talent vyšel najevo až po jedné ošklivé epidemii, kdy bylo potřeba pohřbít desítky kusů uhynulého dobytka. Himlherrgott se s lopatou oháněl tak znamenitě, že to zaujalo i náčelníka, a od té doby měl jistou a docela dobře placenou práci, kvůli které ani nemusel trávit celý den na pastvě.
V roce 513 BBY si vzal za ženu bývalou kněžku Trautmberccu a o pouhý rok později se jim narodila dcera Muscarra. Ta je v dospělosti opustila, manželé už další dítě neměli a užívali si klidu. Na několikeré prázdniny k nim zavítal jeho vnuk Woorwal, ale moc se mu tam nelíbilo, protože se mu Himlherrgott snažil svoje morbidní řemeslo předat.
Zemřel společně se svou manželkou v roce 180 BBY, když se na ně při procházce lesem zřítila lavina. Jeho smrt měla za následek pozdržení některých plánovaných pohřbů, neboť byl jediným zaměstnancem ústavu, který něco dělal a věděl, kde jsou lopaty.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License