Hesska

Hesska byla Trandoshanka z Trandoshi, bojovnice za práva žen, Wookiů a dalších utlačovaných skupin a šampionka Gorcilly. Byla menší postavy, v boji používala docela obyčejnou blasterovou karabinu a její podobizna zdobila terče na šipky hned v několika loveckých klubech.

Historie

Před rozkazem 66

Vylíhla se v roce 42 BBY v Tiszalokku, ale krátce nato přišla o matku a její psychopatický otec ji po většinu dětství držel zamčenou ve sklepě, aby se adaptovala na život ve tmě a byla pak lepším stopařem. Naštěstí při jedné donášce jídla uklouzl na schodech, zlomil si vaz a Hessku dostali do opatrování vzdálenější příbuzní z hlavního města, kteří se k ní chovali slušně. V deseti letech přežila krátkou občanskou válku, později vychodila střední školu a absolvovala základní vojenský výcvik, ale k armádě se jí nechtělo a vyrazit do galaxie na lov jí přišlo jako přežitek.
V roce 25 BBY se s pěstouny rozloučila a odletěla na Alaris Prime, kde se usadila s několika dalšími podobně smýšlejícími Trandoshany ve wookijské rybářské vesnici Valyarr. Ti ji dokonce zvolili za svou velitelku, zpočátku vysloveně ze srandy, protože tušili, že jako ženská strašlivě selže. Celkem rychle jim ale vypálila rybník tím, jak rychle vyjednala potřebné formality s náčelníkem Warrbrugem a celkově jak elegantně řešila všechny problémy. Navíc při tom stále aktivněji šířila osvětu a názory, že otrokářství je přežitek.
V jejím úsilí jí pomáhal hlavně Wookiee Yarrin, ale o jakousi asistenci se pokoušel také generál Zob, mrňavý Trandoshan, který Hessku neobratně balil, ale kterému jeho oddanost věci nemohla sežrat. Mezi její věrné následovníky patřili také strážníci Horrdo a Isstar, dobré zkušenosti s ní měl i kurýr Pastar a její přístup se velmi líbil i kněžím Gorcilly, kteří ji letmo seznámili se svou vírou. Hesska brala mýtus o dobrotivé nestvůře s velkou rezervou, nicméně s kněžími pak dál úzce spolupracovala.
Se začátkem války klonů založila domobranu, protože tušila, že se to bude hodit, a v následujících letech se svými muži zasáhla proti několika otrokářským nájezdům. Jen během útoku Sev'rance Tann byla zrovna mimo měsíc, kam ji na základě falešné zprávy vylákal Zob, a tak mu zabránit nedokázala. I tak si ale vybudovala slušnou pověst ještěrky, co bez váhání střílí ještěry jiné, pokud si tito dovolují na bezbranné, v roce 20 BBY byla prohlášena šampionkou Gorcilly a ještě před koncem války musela dokonce ustát několik pokusů o atentát.

Občanská válka

To, že se s nástupem Impéria dostávají k moci agresivní trandoshanští otrokáři, nenesla nejlépe a se zbraní v ruce hájila zájmy kolonistů z Alaris Prime. Dokonce kvůli tomu i propustila Zoba z vězení a se všemi věrnými uprchla do lesů, kde se snažili okupantům nejen unikat, ale taky škodit. Skupina to nebyla velká, kromě Hessky, Zoba, Yarrina, Isstara a Horrda ji tvořili Michurrin, Turmalina, Tamicca a pár dalších, ale všichni se v ní znali a mohli se na sebe spolehnout. Postupem času se k nim přidalo i několik uprchlíků z Jádra, například bývalá diplomatka, bývalý republikový komanďák a dva bývalí senátní gardisté, a rozrostli se dokonce i přirozenou cestou, když se narodil Poggo. Díky perfektní organizovanosti a spolupráci s civilním obyvatelstvem včetně Mavis a Uwaccy se jim relativně dařilo, ač neměli šanci měsíc osvobodit.
V roce 5 BBY však byla Hesska během globální razie lapena smečkou otrokářů, poslána makat do Tábora 52 a v následujících letech si zažila pravé peklo. Tamní bachaři v ní poznávali tu drzou nánu, co z nich dělala hlupáky, a náležitě jí to vraceli - většinu času musela pracovat jednou rukou, protože ta druhá jí po častém sekání zrovna dorůstala.
Tři týdny po bitvě o Yavin využila chaosu, když na tábor zaútočil Kashyyycký odboj, probojovala se společně s několika kolegy z bývalého disentu k prchajícím transportérům a měla štěstí, že ji poznal na něm naložený Warrbrug. Zaručil se za ni i její společníky, oni se dostali na základnu odboje v mlhovině Tyyyn a následně odletěli s kapitánem Křupkou na jeho loď, pokračovat v mírovém soužití s chlupáči, z nichž některé znala z Alaris Prime. Tam Hesska fungovala hlavně jako koordinátor, ale snažila se dohnat zameškané události ve vnější galaxii a sbírala informace o dění na její domovské planetě, kde to nevypadalo vůbec dobře a kde se v době jejího uvěznění stala kancléřkou fašistka Barakka. Hessku to dost štvalo, ale neviděla z toho momentálně žádné východisko a dál tedy sbírala informace, co kdyby se objevila nějaká vhodná příležitost.
Po závodech na Raxusu Prime byla jednou z kandidátek na nového kapitána a hlasovali pro ni téměř všichni Trandoshané na lodi, ale to ani náhodou nestačilo a hlavně se ukázalo, že Simbacca není mrtvý.
Když loď po událostech ve Vystříleném zásobníku přešla do nouzového režimu, ztratila Hesska spojení s Trandoshou a jen během komunikačních oken zvládala přijímat depeše od agenta Spika. Ten ji začátkem srpna 0 ABY informoval o rapidně se zhoršující situaci a ona se rozhodla zvednout zadek.
Souběžně s výpravou na Mrrk rovněž opustila křižník, po pár skocích se sešla s Vosskem, přestoupila na Vylízanou vopici a společně zamířili do sektoru Mytaranor, zjistit, co se dá udělat. Na pár dní zaparkovali s lodí na Shurru XIII, monitorovali komunikaci v soustavě a Hesska se nakonec rozhodla, že musí na Trandoshe zasáhnout osobně. Protože neměla téměř žádné kontakty, zpočátku hlavně sledovala situaci a dělala si přehled o možných spojencích, v říjnu roku 0 ABY už se ale aktivně účastnila demonstrace proti kancléřce v naději, že strhnou lavinu. Účast byla slušná, ovšem demonstranti byli rozehnáni armádou a Hesska zraněna. Ošetřila ji Reka, která ji nějaký čas i ukrývala před tajnou policií a pomohla jí navázat kontakt s organizovaným disentem.
Hessce se tak podařilo navázat kontakt s místním odporem proti Impériu a zaběhnutým pořádkům a její schopnosti i jméno byly rychle využity. Pořádala další protestní akce, hledala právní kličky, rozjela masivní letákovou kampaň, to vše však kancléřka využila k tomu, aby dál okleštila občanské svobody a udělala z Trandoshi totalitní svět. Ještě před koncem roku 0 ABY byla Hesska kvůli raziím nucena i se svými nejvěrnějšími uprchnout a za útočiště si vybrala Mordor. S pomocí rezidentních Wookiů tam vybudovala základnu odporu a osobně se setkala s Šošonským králem, s jehož odbojem stvrdila spojenectví a výměnou za materiální i personální podporu mu slíbila, že se zasadí o to, aby Trandoshané jednou provždy přestali zotročovat Wookie. V následujících týdnech pokračovala v budování základny a získávání informací, a přestože se počet vojáků na hranicích kolem Mordoru znásobil, užívala si ochranu chmele a nepřišla k větší újmě.
Začátkem roku 1 ABY přijala Árpáda a pomohla mu dostat se na Boyarr, v únoru pak její sbor posílil Balsatatrran, kterého pověřila vybudováním sítě informátorů v Szarvasi. Během následujících dvou týdnů zvládl PogonaCorps nepropustně obklíčit Mordor a Hesska musela zvažovat každý pokus o kontakt s vnějším světem, k nimž využívali hlavně jeden podzemní tunel.
V dubnu byla pozvaná na svatbu kapitána Simbaccy a po dlouhém zvažování se s pomocí Vosska skutečně dostavila na Jolly Jedie. Spíš než k juchání to ale využila k rozhození sítí a utvrzení spojenectví. Zpátky se vrátila s Kanrym a Hannou a po krátkém mezipřistání na Boyarru se s pomocí Balsatatrranových lidí dostala zpátky do Mordoru. Krátce nato ji kontaktovala Reka, že má problémy, a Hesska jí, jejímu muži a jejich dceři sehnala transport z planety.
Odboji pak kvůli obklíčení a přerušeným dodávkám zásob nastaly krušné časy, ale nevzdávali se a dokonce se jí povedlo zorganizovat pár přepadů konvojů s otroky a zachránit několik chlupáčů. Hesska i nadále věřila v možný obrat k lepšímu, ale v základně se jí hromadili ranění a unavení bojovníci a bylo záhodno přesunout je na Boyarr. Lodě měla, přelet však komplikovaly protiletecké věže kolem Mordoru a hlídkové lodě na orbitě.
10. 9. 1 ABY se do Mordoru dostaly dlouho očekávané zásoby, ovšem nebylo jich mnoho a termín nutného odletu pouze odložily. Hesska následně provedla poslední útok na otrokářský konvoj, zachránila při něm několik dalších Wookiů a od Gymirra se dozvěděla o plánovaném přesunu důležitého materiálu z Kashyyyku na Trandoshu.
K zásadnímu posunu došlo 17. 9., kdy Kanrryuh poskytl odbojářům nejen diverzi v podobě útoku Muradina na Zarako, ale taky sehnal Magory, kteří se postarali o část protileteckých věží. Přesun tří transportérů z Mordoru se díky tomu povedl na výbornou a Hesska se opět dostala na Boyarr, kde si mohli její stoupenci chvíli vydechnout a kde předala Šošonskému králi důležité informace. Ty pak vedly k získání nákladu z Packy, ale také k incidentu, kdy byla 11. 10. napadena Annapurna a čas na oddech skončil. Hesska pak pomáhala s vyšetřováním a odhalováním dalších vetřelců, kteří na základně plánovali rozpoutat peklo. To se jim nakonec díky včasnému odhalení tak docela nepovedlo, nicméně boyarrit se do ventilace přeci jen dostal a za krátkou dobu, kdy působil, se Hesska stihla vrhnout na Kanryho a v následné šarvátce skončila jako poražená, s roztříštěným hrudníkem.
Po odeznění účinků plynu ji Kanry stabilizoval, ale stejně byla odvezena na jednotku intenzivní péče, kde ležela v bezvědomí a napojená na přístroje.

d20

Soldier 3 / Noble 2 / Officer 5
STR 10 / DEX 16 / CON 10 / INT 14 / WIS 12 / CHA 16
Diplomacy +16, Bluff +15, Knowledge (tactics) +15, Intimidate +12, Sense Motive +10, Spot +10, Demolitions +8, Gather Information +8, Search +6, Treat Injury +6
Improved Darkvision, Heroic Surge, Point Blank Shot, Rapid Shot, Headstrong, Fame, Influence 

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License