Herto Pat

Herto Pat byla třetí planeta v soustavě Yharn, poslední obyvatelná. Obíhaly kolem ní čtyři měsíce a velikostí se úspěšně řadila mezi Gerlen a Bwyrgen. Nacházela se na ní bohatá naleziště vzácných kovů, rostly na ní nízké stromy zvyklé na nízké teploty a z živočichů převládala velká stáda sobů a daňků, kteří ale nebyli přirozenou zvěří, nýbrž tam byli vysazeni.

Historie

Do roku 618 BBY byla planeta zcela neobyvatelná. Podle záznamů K’sulmatha se až po probuzení slunce Urumurosem a Nennem Di-Bonou podařilo zažehnou život i na Herto Pat.
Dlouhé roky zůstala ignorována, až když už se z větší části zelenala pod nánosy sněhu, dovezli na ni členové sekty stáda daňků a sobů, kterým se tam dařilo tak, že se tam za desítky let stali dominantním druhem. Na jejich lov se tam sjížděli lovci i z okolních sektorů a šlo o lukrativní obchod.
Krom lovecké sezóny byla planeta využívána i pro své bohaté doly, které se zdály být nevyčerpatelné.
Roku 16 BBY vyjednal Nurris Taltapes dohodu o spolupráci s Impériem a to tam vybudovalo předsunuté velitelství a základnu pro expedice do Neznámých regionů.
Roku 1 ABY přestala Heto Pat bez zjevného důvodu komunikovat s okolním vesmírem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License