Herrm Kalli

Herrm Kalli byl houževnatý a silný chlapec, druhý padawan Woallca Con-Denyzze.

Byl zabit při misi na Haruun Kalu, kde byli s mistrem obklíčeni, Herrm prostřílen a Woallc musel prchnout, aby si zachránil život.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License