Heparrin

Heparrin byl Wookiee z Alaris Prime, zlodějíček a později člen posádky Jolly Jedie. Pocházel ze šlechtického rodu Tlacochitli, ale dvakrát šlechticky se nechoval. Měl dva sourozence, mladší Heggeru a staršího Warfarrina.

Historie

Narodil se v posledním roce války klonů ve městě Chendrrl na Alaris Prime, ale tamní luxus si moc dlouho neužil. Jeho rodiče záhy po převratu prchli z města na letní sídlo v nedalekých lesích, ale i tam se brzy ukázali otrokáři a bylo třeba prchnout ještě dál od civilizace.
Heparrinovi byly vštípeny základy aristokratického chování, ale na jejich dodržování byl příliš svéhlavý a radši byl malé skupině disidentů přínosný jinak - tím, že se už jako malý zvládal šikovně proplížit lesem až k městu, šlohnout tam co se dalo a zase se vrátit. Jak rostl, troufal si už i na kradení věcí přímo otrokářům, načež s tím kšeftoval mezi uprchlíky, ale ani to mu nevydrželo dlouho. V roce 9 BBY se mu zalíbila Chauchescu, jedna z nezletilých zotročených metařek, a krátce předtím, než se narodila jeho sestra, byl při pokusu ji znovu navštívit lapen otrokáři.1 Svou vyvolenou už nikdy neviděl a nějaký čas pracoval jako skladník pro Trandoshany, ale kolem roku 3 BBY byl odeslán do Tábora 52, očipován a nasazen při okopávání kashyyyckého chmele.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn Kashyyyckým odbojem a ocitl se na základně v mlhovině Tyyyn. Odtamtud ale záhy putoval na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, protože na základně byly jeho talenty veskrze k ničemu a navíc slyšel, že s povstalci odešel jeho starší bratr. Na palubě navíc zjistil, že má sestru, a ochotně pak pomáhal ve skladech, kde ze samé euforie ani nic nekradl.
V následujících měsících se socializoval se sourozenci, zejména se sestrou, a během výjimečného stavu se s ním rychle skamarádil Krassus Destriel. Do akce se nedostal, nadále fungoval jako správce lodního inventáře a věděl toho o zásobách výrazně víc než kapitán. Z pomocníků ve skladu si nejvíc rozuměl s Popichipeyotlem, což bylo vzhledem k věkovému rozdílu až neuvěřitelné, a záhy se dozvěděl jeho velké tajemství, které pak ale k vlastnímu překvapení neměl vůbec potřebu využít při vydírání. Toho, že po něm zálibně kouká Kitkkata, si vůbec nevšiml a jako všechny ostatní děti ji okázale ignoroval.

d20

Noble 1 / Scoundrel 3
STR 12 / DEX 12 / CON 12 / INT 16 / WIS 13 / CHA 12
Appraise +10, Intimidate +10, Bluff +8, Forgery +8, Gather Information +8, Sleight of Hand +8, Diplomacy +6, Escape Artist +6, Search +6, Sense Motive +5
Nimble, Shady Merchant
Advanced Preparations, Confidence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License