Heparrin

Heparrin byl Wookiee z Alaris Prime, zlodějíček a později člen posádky Jolly Jedie. Pocházel ze šlechtického rodu, ale spíš mu dělal ostudu než radost. Měl dva sourozence, mladší Heggeru a staršího Warfarrina.

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se v posledním roce války klonů ve městě Chendrrl na Alaris Prime a moc dlouho si ho neužil. Jeho rodiče záhy po převratu prchli z města na letní sídlo v nedalekých lesích, ale i tam se brzy ukázali otrokáři a bylo třeba prchnout ještě dál od civilizace.

Občanská válka

Heparrinovi byly vštípeny základy aristokratického chování, ale na jejich dodržování byl příliš svéhlavý a radši byl malé skupině disidentů přínosný jinak - tím, že se už jako malý zvládal šikovně proplížit lesem až k městu, šlohnout tam co se dalo a zase se vrátit. Jak rostl, troufal si už i na kradení věcí přímo otrokářům, načež s tím kšeftoval mezi uprchlíky, ale moc dlouho si to neužíval. V roce 9 BBY ho, krátce předtím, než se narodila jeho sestra, jeden z otrokářů přistihl při činu, chytil a hodil do kotce k ostatním otrokům, čímž mu účinně zatl tipec.
Heparrin tak nějaký čas pracoval jako skladník pro Trandoshany, ale kolem roku 3 BBY byl odeslán do Tábora 52, očipován a nasazen při okopávání kashyyyckého chmele.
Tři týdny po zničení Hvězdy smrti byl zachráněn kashyyyckým odbojem a ocitl se na základně v mlhovině Tyyyn. Odtamtud ale záhy putoval na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, protože na základně byly jeho talenty veskrze k ničemu a navíc slyšel, že s povstalci odešel jeho starší bratr. Na palubě navíc zjistil, že má sestru, a ochotně pak pomáhal ve skladech, kde ze samé euforie ani nic nekradl.

Potenciália

Nejen že měl co dohánět se sourozenci, taky si ho mohli vzít Krassus Destriel a Raffico do parády a vycvičit z něj svého kolegu v dýlování hůře dostupného zboží.

d20

Noble 1 / Scoundrel 3
STR 12 / DEX 12 / CON 10 / INT 16 / WIS 13 / CHA 12
Appraise +10, Intimidate +10, Bluff +8, Forgery +8, Gather Information +8, Sleight of Hand +8, Diplomacy +6, Escape Artist +6, Search +6, Sense Motive +5
Nimble, Shady Merchant
Advanced Preparations, Confidence

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License