Helok

Helok byl sektor ve Vnějším okraji, v těsném sousedství Huttského prostoru. Ve starších zdrojích byl nazýván Al'Nasrl.

Soustavy:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License