Helmwige

Helmwige byl imperiální interdikční křižník třídy Interdictor, součást flotily admirálky Engels a jedna z lodí zapojených do operace Valkýra. Jako koordinátor palby na něm působil seržant Lazzar.

Historie

Helmwige byla dokončena v kuatských docích roku 2 BBY a už od samého začátku měla posádku plně loajální Frau Engels a odkazu moffa Ronifa. Na její následné službě to však nebylo ani trochu znát a stejně jako většina imperiálních interdiktorů své doby byla používána hlavně při kontrolách pašeráckých tras a při potírání povstalců.
Dne 28. 8. 0 BBY byla zapojena do operace Trebuchet a hlídkovala na hyperprostorové trase mezi Gamorrem a soustavou Urma s aktivovanými generátory gravitačních studen, aby zachytila všechny lodě letící na Citadelu či z ní.
Za celou dobu z hyperprostoru vystoupila jediná loď s jednočlennou posádkou, která se neidentifikovala a byla vrchním kanonýrem promptně sestřelena.
Po obdržení signálu, že akce byla úspěšně ukončena, se Helmwige přesunula nepozorovaně mimo Huttský prostor a po týdnu oficiálně doletěla ke Gamorru, kde vystřídala Götterdämmerung v jeho hlídkování. O tři týdny později byla Helmwige vystřídána Brünhildou a odletěla zakotvit do domovského přístavu. V následujících měsících byla nasazena v bojích proti povstalcům, přičemž při jednom takovém byla silně poškozena a s hanbou za asistence pomocných lodí odtlačena do suchého doku1 u Fondoru. Tam ji čekaly dlouhé opravy a posádka nepočítala s tím, že by v dohledné době mohla být nějak nápomocna jejich věci.
Začátkem dubna roku 1 BBY padl díky informacím od Carke na všechny pod velením admirálky Engels stín pochybnosti a Císař preventivně vyslal lorda Vadera a 501. legii, aby Helmwige zajistil. Zpráva od admirálky o vykonání únikového plánu sice dorazila, ale protože byla loď stále nepojízdná a 501. již obklíčila suchý dok, neměla posádka kam utéct.
Boje trvaly čtyři dny a než aby loď padla do rukou Císaři, technici nakonec přetížili reaktor s hyperpohonem a odpálili se i s lodí. Exploze to byla tak silná, že to zničilo celý suchý dok a několik přilehlých křižníků, které pak znatelně chyběly o pár let později při bitvě nad Endorem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License