Helmwige

Helmwige byl imperiální interdikční křižník třídy Interdictor, který spadal pod velení admirálky Engels. Jako koordinátor palby na něm působil seržant Lazzar.

Historie

Helmwige byl využíván imperiálním námořnictvem minimálně od zničení první Hvězdy smrti. Posádka byla loajální operaci Valkýra.
Dne 28. 8. 2019 v rámci operace Trebuchet hlídkovala na hyperprostorové trase mezi Gamorrem a soustavou Urma s aktivovanými generátory gravitačních studen, aby zachytila všechny lodě letící na Citadelu či z ní.
Za celou dobu z hyperprostoru vystoupila jediná loď s jednočlennou posádkou, která se neidentifikovala a byla vrchním kanonýrem promptně sestřelena.
Po signálu, že akce byla úspěšně ukončena, se Helmwige přesunula nepozorovaně mimo Huttský prostor a po týdnu oficiálně doletěla ke Gamorru, kde vystřídala Götterdämmerung v jeho hlídkování. O tři týdny později byla Helmwige vystřídána Brünhildou a odletěla zakotvit u Kuatu. V následujících měsících byla nasazena v bojích proti povstalcům, při kterých byla těžce poškozena a jen s pomocí pomocných lodí odtlačena do suchého doku, kde na ní minimálně do dubna roku 1 ABY probíhaly opravy.
Díky informacím od Carke padl na všechny pod velením admirálky Engels stín pochybnosti a Císař preventivně vyslal lorda Vadera a 501. legii, aby se o ně bleskově postarali. Zpráva od admirálky o vykonání únikového plánu sice dorazila, ale protože byla Helmwige stále nepojízdná a 501. již obklíčila suchý dok, neměla posádka kam utéct.
Boje trvaly čtyři dny a než aby loď padla do rukou Císaři, technici nakonec přetížili reaktor s hyperpohonem a odpálili se i s lodí. Exploze to byla tak silná, že to zničilo celý suchý dok a několik přilehlých křižníků, které pak znatelně chyběly o pár let později při bitvě nad Endorem.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License