Heggera

Heggera byla Wookiee z Alaris Prime a později členka posádky Jolly Jedie. Pocházela ze šlechtického rodu Tlacochitli, který ale už před jejím narozením přišel vinou zotročení kolonie i Kashyyyku o veškerý vliv i zázemí. Měla dva starší bratry, Heparrina a Warfarrina. Jejím velkým vzorem byl Tarzarr z rodu Oppů.

Historie

Narodila se roku 9 BBY v utečeneckém táboře nedaleko města Chendrrl a rodiče se snažili ji vychovat jako pokračovatelku ohrožené linie koloniální aristokracie. Moc jim to však nešlo, protože po nich šli otrokáři a protože Heggera měla vlastní hlavu. Vyrůstala na pohádkách o Tarzarrovi, snažila se stejně jako on žít v souladu s přírodou a ani se nesháněla po dvou starších bratrech, o kterých sice hodně slyšela, ale které nikdy neviděla.
Masivní razie otrokářů roku 5 BBY se jí se štěstím vyhnula, a tak mohla ještě nějaký čas hopsat mezi stromy a učit se rozeznávat jedovaté druhy motýlů, ale i na ně nakonec došlo a krátce po zničení Hvězdy smrti byli její rodiče zabiti a ona lapena do sítě. Měla být odeslána do Tábora 52 na Kashyyyku, kde měla tou dobou sice oba bratry, ale ta vidina ji stejně moc netěšila.
Před očipováním a dalšími hrůzami však byla včas zachráněna kashyyyckým odbojem a ocitla se na základně v mlhovině Tyyyn. Odtamtud dobrovolně putovala na loď povstalecké skupiny kapitána Simbaccy, protože slyšela, že se tam odebrali i její bratři.
Ty pak na palubě skutečně našla a jakmile jim vysvětlila, že mají sestru, mohli začít dohánět, co zmeškali. Přirozeně také blbnula s dalšími mrňaty, učila se skákat z větve na větev a chodila do školy. Ačkoliv byla mladší než Frodirr, házel po ní žáby častěji než po mnohých jiných a rozhodně ji nepouštěl z hledáčku. Mezi Rakeťáky však pro vlastní nezájem přijata nebyla a i když s vrstevníky ráda sem tam něco provedla, hlavně pomáhala staršímu bratrovi s péčí o koku a užívala si hangárové zahrady.

d20

Noble 2 / Scout 1
STR 9 / DEX 11 / CON 9 / INT 15 / WIS 11 / CHA 13
Tumble +7, Diplomacy +6, Disguise +6, Jump +6, Knowledge (wilderness lore) +6, Appraise +5, Climb +5, Sense Motive +5, Survival +4
Influence, Acrobatic, Rugged

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License