Hazzarův světelný meč

„KLAP-KHHHHZT!“
- Hazzarův světelný meč

Hazzarův světelný meč byla zbraň důstojníka a inkvizitora Hazzara. Vyzařoval rudou čepel a krystal v jeho jádru pocházel z Vaderovy osobní sbírky mečů po Jediích, ovšem Hazzar ho při neopatrném zacházení během podmaňování naštípl a nebyl příliš stabilní.

Historie

Hazzar si meč vyrobil už v roce 19 BBY, a to ze součástek, které mu poskytl lord Vader. Používat jej ho učil především Ruuki Arssadri.
V roce 18 BBY jím Hazzar na Coruscantu posekal komunu korunských válečných uprchlíků a ještě v témže roce navštívil Jedhu, kde ho ve vítězném souboji zkřížil s mečem Maryll. Roku 17 BBY o něj málem přišel v souboji s Vahimem, kde zbraň málem nevydržela časté nárazy o jeho meč, a o další rok později jím v závěru dalšího napínavého duelu usekl obě ruce Sallymu Swonnovi.
Koncem roku 15 BBY ho na Kuatu použil k doražení Rahma Maawra, který kladl odpor při zatýkání. Třímal ho i v následném boji s mistrem Champbaccou a ve vyhrocené chvíli, kdy začínal být se silami v koncích, ho po svém cíli hodil.1 Wookiee by byl zbraň celkem s přehledem odrazil tou svou, ale nestabilita krystalu dosáhla maxima, celý meč explodoval a nasadit omráčenému chlupáčovi pouta už byla jen taková třešnička na dortu. Hazzar pak ohořelý krystal zachránil, ale po návratu na Citadelu se do stavby nové zbraně nijak nehrnul, protože si hodlal přivlastnit tu Wookiovu. Plány mu však zhatil výsadek hrdinů v čele s Jessicou Karnis, který přišel Champbaccu osvobodit. V souboji s ní zjistil, že mu uzurpovaný meč nesedí zdaleka tolik jako ten původní, a Jessica mu ho dokonce navzdory utrženým zraněním dokázala sebrat.
Hazzar pak byl nucen se vrátit ke svému krystalu, v rychlosti si postavil meč nový a ten měl u sebe při výsadku do enklávy na Miu Leptonis IV. Tam jej ani jednou nezažehl a meč osiřel, když Hazzar neprokoukl past a udusil se nervovým plynem.
Zatímco Hazzarovo tělo nechali jeho kolegové zetlít, meč sebrali a vystavili ho ve sbírkách Citadely, kde ho 28. 8. 0 ABY v závěru bitvy o Karafuto ukořistili povstalci. Protože však jednoznačně patřil k méně užitečné části lupu, v následujících měsících ležel bez povšimnutí v bedně na Švábivci 1.
Hodil se až v červenci roku 1 ABY, kdy ho během operace na Bastionu používala Banana Brannigan, když se vydávala za agentku K inkviziční sekce 0. V boji meč nasazen nebyl, použila ho pouze k vyříznutí otvoru v podlaze během ústupu z Černého korzára. Zbraň se pak i s hrdiny dostala na Kompostárnu, nicméně Banana ji nadále užívat neplánovala a doufala, že ji bude moct co nejdřív vrátit do skladiště na Jolly Jediovi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License