Hazzar

Jakkoliv silný je váš pro věc zápal,
nežerte melouny, on na to skapal.1
- Hazzarova pamětní deska na Citadele

Hazzar, přezdívaný Vaderova levá ruka, byl korunský důstojník imperiální flotily a inkvizitor. Ač byl v Síle spíše podprůměrný, kompenzoval to snaživostí a jinými dovednostmi a velel vlastní sekci Inkvizice. Kvůli přemíře stresu míval problémy s erekcí a od Tamory na to dostal semínka buud-rikové hořčice, ovšem protože překročil doporučené dávkování, jenom si tím uškodil.2

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 45 BBY na palubě vesmírné lodi, na které se jeho rodiče pokoušeli dostat z Haruun Kalu na nějaké lepší místo, a protože by je cestou jenom zdržoval, během přistání na Tarisu ho i s bratrem Lazzarem vložili do košíku a nechali na zápraží jakési luxusní vily. Tím z něj sice udělali nidôshe, sirotka bez klanu, ale zároveň mu značně zvýšili šance na přežití - dvojčat se totiž ujali obyvatelé domu, zámožná, prorepublikově smýšlející rodina, v níž pokojně vyrůstal, i když sem tam ukradl swoop nebo dva. Během následujících let se pozvolna asimiloval do tamní kultury, vytvořil si novou identitu a s bratrem založili jazzové duo. Na to, že není synem svých rodičů, dočista zapomněl, ačkoliv byli bílí.
V roce 28 BBY nastoupil na republikovou akademii, stal se z něj důstojník a bojoval v klonových válkách, mimo jiné o Mygeeto.

Občanská válka

Krátce po pádu Republiky si jeho latentní citlivosti na Sílu všiml Darth Vader, který mu daroval krystal do světelného meče, zajistil rychlý postup ve velení a rovněž dodatečný trénink na poli lovu odbojných Jediů. Během zkoušky připravenosti a oddanosti temné straně musel zlikvidovat komunu korunských válečných uprchlíků, což provedl bez zaváhání.3
Roku 15 BBY se na něj usmálo štěstí, on zachytil stopu dvou Jediů z Taanabu, kteří měli být podle všeho už sedm let po smrti, a s jednotkou stormtrooperů a nějakým tím inkvizitorem k ruce vyrazil na Kuat, aby podle papírů opravil skutečnost. Nevu a Rahma nějakou dobu naháněl po městě, nakonec je uštval a při pokusu odvést je na Citadelu je zabil. Tato událost navíc upoutala pozornost mistra Champbaccy, který šel dva pohřešované členy své enklávy hledat, obratem rovněž padl do pasti a v souboji na meče byl Hazzarem poražen.
Návrat na Citadelu tak byl triumfální, protože se mohl pochlubit poražením mistra Jedi, ale dlouho ho to hřát nemohlo: vězni přispěchali na pomoc Woallc Con-Denyzz, Demonbacca a Jessica Karnis, kterým se povedlo ho zachránit. Hazzarovi a několika jeho kumpánům se sice podařilo zranit a vyčerpat Jessicu natolik, že jí nedávali moc šancí na přežití, ale chlupatý mistr byl pryč a Denyzze zajal konkurenční inkvizitor Arssadri, který se tak jako jediný vyhnul upadnutí v Císařovu nemilost.
Hazzar byl následně na popud Algernnon de Bray poslán na Miu Leptonis IV, obsadit tuto tajnou enklávu a odčinit svou chybu, a zemřel tam na otravu nervovým plynem z pasti rafinovaně ukryté v hromadě alderaanských melounů.4 Nikdy nebyl pohřben, protože Údi byli krátce před jeho smrtí deaktivování, a jeho ostatky tak museli z jídelny o sedm let později uklidit členové Woallcovy skupiny.
Jeho místo zaujala jeho protégé Miranda Lenico, ale většina vlivu v organizaci přešla na vrchního inkvizitora Honndarse.

d20

Noble 2 / Soldier 2 / Dark Side Devotee 2 / Imperial Inquisitor 6
STR 16 / DEX 15 / CON 12 / INT 14 / WIS 12 / CHA 14
Survival +15, Bluff +14, Fear +10, Intimidate +10, Sense Motive +10, Diplomacy +9, Disguise +9, Gather Information +8, Knowledge (bureaucracy, Jedi lore) +8
Impersonator, Track, Quick Draw, Skill Emphasis (Fear), Bureaucratic Flair, Martial Arts, Dissipate Energy, Improvisational Fighting
Military Sponsor, War Games, Tainted

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License