Hazzar

Jakkoliv silný je váš pro věc zápal,
nežerte melouny, on na to skapal.1
- Hazzarova pamětní deska na Citadele

Hazzar, přezdívaný Vaderova levá ruka, byl korunský důstojník imperiální flotily a jeden z prvních inkvizitorů. Ač byl v Síle spíše podprůměrný, kompenzoval to snaživostí, schopností pouštět hrůzu2 a improvizovat a velel vlastní sekci Inkvizice. Kvůli přemíře stresu míval problémy s erekcí a od Tamory na to dostal semínka buud-rikové hořčice, ovšem protože překročil doporučené dávkování, jenom si tím uškodil.3

Historie

Před rozkazem 66

Narodil se roku 45 BBY na palubě vesmírné lodi, na které se jeho rodiče pokoušeli dostat z Haruun Kalu na nějaké lepší místo, a protože by je cestou jenom zdržoval, během přistání na Tarisu ho i s bratrem Lazzarem vložili do košíku a nechali na zápraží luxusní vily. Tím z něj sice udělali nidôshe, sirotka bez klanu, ale zároveň mu značně zvýšili šance na přežití - dvojčat se totiž ujali obyvatelé domu, zámožná, prorepublikově smýšlející rodina, v níž pokojně vyrůstal, i když sem tam ukradl swoop nebo dva. Během následujících let se pozvolna asimiloval do tamní kultury, vytvořil si novou identitu a s bratrem založili jazzové duo. Na to, že není synem svých rodičů, dočista zapomněl, ačkoliv byli bílí.
V roce 28 BBY nastoupil na republikovou vojenskou akademii, stal se z něj důstojník a bojoval v klonových válkách, mimo jiné v bitvě o Mygeeto, kde se seznámil s Zhako Cleesem.

Občanská válka

Pouhých pár týdnů po pádu Republiky si jeho latentní citlivosti na Sílu a perfektního služebního záznamu všiml Darth Vader, který mu daroval krystal do světelného meče a zajistil mu urychlený postup v armádní hierarchii. Hazzar se pak na jeho rozkaz přesunul na Citadelu, kde absolvoval dodatečný trénink na poli lovu odbojných Jediů pod bývalým stínem, a protože mistra hodností převyšoval, stal se i velitelem Citadely a nově oddělené sekce 2. Z této pozice pak naverboval Zhaka a celkově se pokoušel rozhodit sítě, aby Inkvizice co nejrychleji nabrala na síle a zatočila s odpůrci režimu. Časté návštěvy Algernnon de Bray na Citadele ho zpočátku trochu znepokojovaly, ale zvykl si, protože pro ni vzhledem ke svému všeobecně známému hendikepu nebyl zajímavým cílem.
Během zkoušky připravenosti a oddanosti temné straně v roce 18 BBY musel sám zlikvidovat komunu korunských válečných uprchlíků na Coruscantu,4 což provedl bez zaváhání,5 a následně byl vyslán na Jedhu, kde opět sám a bez větších problémů porazil, odzbrojil a zajal Maryll. Dopravil ji i s jejím mečem a puškou na Citadelu a přihlížel marným snahám o její převrácení na temnou stranu. Jeho buňka tak nadále měla pouhé dva členy, což bylo poněkud málo, a výcvik mladší generace nebyl na jeho vkus dostatečně rychlý.
V roce 17 BBY si odskočil na Dathomir pro instruktorku drobotiny na Citadele a následně cestoval po galaxii převážně sám, ale i tak se mu po dvou měsících pátrání a urputném duelu podařilo zajmout Vahima. Při návštěvě Caridy v roce 16 BBY si všiml rozličných talentů Mirandy Lenico, nabídl jí převelení k Inkvizici a rozšíření výcviku o užívání Síly, což neodmítla a stala se jeho chráněnkou. Roku 16 BBY se mu povedlo vyřídit a na Citadelu doručit Sallyho Swonna, ale ani toho se nepodařilo zlomit. Z omladiny, která se zatím měla hodně co učit, mu jako nejslibnější přišla Neryssa, kterou si předběžně zamluvil pro svou sekci, ale nadále pracoval hlavně sám.
V roce 15 BBY se na něj usmálo štěstí, když zachytil stopu dvou Jediů z Taanabu, kteří měli být už sedm let po smrti. S jednotkou stormtrooperů a imperiálním komandem, které na dálku řídila Miranda, tedy vyrazil na Kuat, aby se nemusely upravovat všechny ty papíry. Nevu a Rahma nějakou dobu naháněl po městě a když pak toho zkušenějšího zastřelil IC-3103, druhého snadno dorazil sám Hazzar. Tato událost navíc upoutala pozornost mistra Champbaccy, který šel dva pohřešované členy své enklávy hledat, obratem rovněž padl do pasti a utkal se s Hazzarem v souboji na meče. Tehdy Hazzar poznal, že má v šermu ještě nějaké mezery, ale Wookie se mu stejně podařilo přemoci, když po něm hodil svůj meč a ten mu explodoval do obličeje.
Návrat na Citadelu tak byl triumfální, protože se mohl pochlubit poražením mistra Jedi, ale dlouho ho to hřát nemohlo: než stihl zlomit a přisvojit si jeho meč jako náhradu za ten svůj, přispěchali vězni na pomoc Woallc Con-Denyzz, Demonbacca, Jessica Karnis a Jessie Starkiller, kterým se povedlo ho i s mečem zachránit. Hazzarovi a několika jeho kumpánům se sice podařilo zranit a vyčerpat Jessicu natolik, že jí nedávali moc šancí na přežití, ale Citadela byla poškozena výbuchem, chlupatý mistr byl pryč a pochvalu za osobní zajmutí Denyzze dostal Ruuki, který se tak jako jediný vyhnul upadnutí v Císařovu nemilost.
Hazzar byl následně na popud Algernnon, která Champbaccu vyslýchala pomocí paměťového krystalu, poslán na Miu Leptonis IV, obsadit tamní tajnou enklávu a odčinit svou chybu, a zemřel tam s poslední erekcí v životě,6 na otravu nervovým plynem z pasti rafinovaně ukryté v hromadě alderaanských melounů.7 Nikdy nebyl pohřben, protože údi byli krátce před jeho smrtí deaktivování a kolegům byl ukradený, a jeho ostatky tak museli z jídelny o sedm let později uklidit členové Woallcovy skupiny uprchlíků.
Jeho místo velitele sekce 2 zaujala jeho protégé Miranda, ale většina vlivu v Inkvizici jako takové přešla na vrchního inkvizitora Honndarse ze sekce číslo 3.

d20

Noble 2 / Soldier 2 / Dark Side Devotee 2 / Imperial Inquisitor 6
STR 16 / DEX 15 / CON 12 / INT 14 / WIS 12 / CHA 14
Survival +15, Bluff +14, Fear +10, Intimidate +10, Sense Motive +10, Diplomacy +9, Disguise +9, Gather Information +8, Knowledge (bureaucracy, Jedi lore) +8
Impersonator, Track, Quick Draw, Skill Emphasis (Fear), Bureaucratic Flair, Martial Arts, Dissipate Energy, Improvisational Fighting
Military Sponsor, War Games, Tainted, Favoured Enemy (Jedi Sentinel)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License