Hawky

„Ale já nejsem voják, jsem doktor! Můžu jen zaútočit na nepřátele a vyndat jim mandle.”
- Hawky se dohaduje se spojovacím důstojníkem ohledně přijatých rozkazů

DX-1554, známější jako Hawky, byl klonovaný důstojník, medik průzkumného týmu Bravo-18. Ačkoliv prodělal kompletní výcvik klonových vojáků, v boji si neliboval a odmítal střílet na cokoliv jiného než na separatistické droidy. Byl si vědom svých chirurgických kvalit, a proto byl ochoten o rozkazech debatovat a nebál se poslání na převýchovu. Vypěstoval si slušnou dávku sarkasmu, kterou zajišťoval svou duševní hygienu, aby se nezbláznil z válečné mašinérie, které byl součástí.

Historie

Před rozkazem 66

Klonovací válec na Kaminu opustil v roce 30 BBY a bez otálení byl začleněn do výcvikového programu klonovaných mediků. V programu si vedl skvěle, ale do první bitvy klonových válek na Geonosis nezasáhl. Zůstal v záloze, aby pak řešil následky, kdy sešíval klonové bratry a trávil dvacetihodinové směny na sále. Po týdnu byl vystřídán a převelen k Bravo-18 pod vedením kapitána Ooze. Po několika misích k nim byla přiřazena rytířka Karnis.
Zanedlouho byli posláni na Oxirf'lanier, kde jako jediný přežil útok místních obyvatel zotročených Kirli. Podařilo se mu opravit vysílač jejich poničeného LAATu a odeslat mayday. V záchranu nedoufal a skrýval se v pralese a vymýšlel, co by mohl podniknout pro záchranu rytířky Karnis. Když přiletěl republikový acclamator Majestic, neměl ho jak kontaktovat, neboť svou vysílačku použil k opravě vysílače v LAATu. Když začal Majestic s orbitálním bombardováním, docela to s Hawkym hnulo a navzdory tomu, že místní druh byl k němu i jeho bratrům nepřátelský, spěchal do epicentra katastrofy, kde při zachraňování domorodců málem uhořel. Když bombardování skončilo a Majestic odletěl, Hawky měl stodolu plnou raněných a nezastavil se, dokud neomdlel vyčerpáním. Jakmile se probral, pokračoval dál, stále dokola.
Jeho nezištnost a odvaha nezůstaly bez odezvy. Netrvalo dlouho a sochy temné tyranky byly svrženy a Hawky měl vlastní primitivní kliniku, kde pomáhal ostatním. Byl váženou osobou a do konce života v roce 11 ABY už nemusel nikomu ubližovat, nanejvýš tak cévkováním.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License