Haryaana

Haryaana bylo město na Malastare, úřední kapitol planety v dobách, kdy byla pod nadvládou Granů. Šlo o vyspělé průmyslové město, kde se s využitím paliva z jiných částí planety vyrábělo všechno možné, načež z toho profitovali granští kolonisté.

Historie

Město bylo založeno krátce po začátku kolonizace, v roce 995 BBY. Díky zásahu Republiky se pak okamžitě stalo planetárním kapitolem místo Pixelita a domorodí Dugové z jeho okolí byli nuceně vystěhováni do jiných měst.
S využitím levné domorodé pracovní síly se Haryaana rychle rozrostla a imigrovala tam spousta Granů, kterým původní kultura na jejich domovském Kinyenu přišla příliš pacifistická. Dokonce tam vznikl jeden závodní okruh, na který však měli Dugové zákaz vstupu, stejně jako do obytných částí města.
V posledních dekádách Republiky pocházeli z Haryaany prakticky všichni granští zástupci v Senátu, neboť byli průbojnější a politicky schopnější než ti z Kinyenu.
Nástup Impéria Haryaanu těžce zasáhl, protože Granové ztratili oporu Republiky a klesla i poptávka po tamním zboží. Rovněž bylo zakázáno závodění, což s sebou přineslo další pokles příjmů, a v roce 12 BBY se i tam dostala epidemie úplavice.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License