Harrazim

Harrazim byl Wookiee z Kashyyyku, náčelník Brrrna, cholerik a samozvaný zeman. Mluvil s těžkým přízvukem, kterému málokdo rozuměl.

Historie

Narodil se roku 380 BBY v Kachirhu a už od dětství se chtěl stát strážcem pořádku a detektivem, takže při první příležitosti nastoupil na policejní akademii. Několik let pak dokonce studoval pod vedením samotného inspektora Trrrachty, nicméně soustavně porušoval jeho čtvrtou zásadu a studium ukončil pouze jako řadový četník. Svou práci vykonával se ctí, nicméně v povýšení na velitele celé stanice ho předběhl snaživější kolega, a tak se Harrazim roku 336 BBY prostě sebral, vyhecoval několik známých včetně Yarryho a společně vyrazili na východ, do močálů daleko za městem. Ještě v témže roce zakotvili uprostřed bažin a on jejich novému domovu vybral nejen místo, ale i jméno.
Ve vesnici fungoval jako náčelník, přiřkl si titul lokálního zemana a snažil se vyhecovat osadu k ekonomickému růstu, ale kde nic není, tam ani smrt nebere. Roku 260 BBY si vzal Shallinu a stal se z něj hrozný podpantoflák. Nadále se však věnoval správě vesnice, před každým výjezdem na sněm náčelníků překonal odpor k hygieně, umyl sebe i katarna1 a s kufříkem vzorků2 pak vyjednal několik výhodných kontraktů na vývoz kakulohy. Když se díky tomu po roce 70 BBY rozjela pomalá modernizace Brrrna, byl na své úspěchy náležitě pyšný, nicméně většinu práce na stavbě nových strojů prováděla jeho žena. V roce 37 BBY z vesnice za jejich strašné zločiny vyhnal Serrmegru a tři členy domobrany.
Roku 19 BBY přispěchal na pomoc bojovníkům u Kachirha a už před bitvou přišel o čtyři zuby, když ho nepozorný Snurrk při nadšeném vítání Wyrrgyho praštil palcátem. Toto zranění přežil, ale v následné bitvě ho zabil konfederační tank.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License