Hanna

Hanna, též známá jako Hrana nebo Pytlákova schovanka, byla neurozená Wookiee z Kashyyyku, diplomatka AA Rumorodci. Postavu měla po tátovi a fackou dokázala suplovat řeznickou pistoli. Měla manžela Kanryho a s ním syna Figarra. Díky projektu Goliáš měla i polovičního bratra Darryda.

Historie

Hanna se narodila roku 90 BBY v Tyrvrarru. Počata byla přímo na fotbalovém hřišti, kde se poté také narodila, a protože její otec byl slavný Pytlák Rrihal, měla budoucí kariéru víceméně jasnou - hned, co se udržela nad hladinou, začala docházet na fotbalové tréninky. Své fyzické dispozice využila nejen při brigádách na zabijačkách, ale zejména při zácviku na pozici diplomata jejich fotbalového družstva.
Roku 73 BBY nastoupila poprvé na domácím hřišti proti Rwookrrorro Rangers. Zápas skončil absolutním vítězstvím, kdy ještě před koncem poločasu ožrala celý soupeřův tým i s trenérem a jedním rozhodčím. Pytlákova schovanka, jak jí začali říkat, tak neudělala tátovi ostudu, a dokonce se do ní při oslavách zamiloval princ Rorkarr. Poblázněný se hned vytasil se svatbou, což Hanna odmítla, ale Rorkarr byl fešák, tak spolu začali chodit s tím, že vážný vztah může přijít časem.
Roku 68 BBY byla během trandoshanského náletu na město zajata, ale stejně jako ostatní ji zachránili udatní rekové včetně jejího prince, do kterého byla už tou dobou bez debaty zamilovaná.
Roku 19 BBY se i s otcem jako bojovnice účastnila výpravy náčelníka Snurrka i s jeho synem do Kachirha, kde přežila bitvu a s otcem se pak vrátila domů. Dříve než se s otcem stihla přidat k bojovníkům, kteří později padli v bitvě u Krákavé skály, byla ale i s otcem lapena trandoshanskými lovci. Nějakou dobu pro ně otročila a po vybudování Tábora 52 ji převezli tam, vyfasovala inhibiční čip a okopávala kashyyycký chmel. Z nevolnictví ji zachránil až Šošonský král, shodou okolností bývalý záložní střelec Rumorodců. Při záchraně se hrdinně obětoval její otec a byl smeten vlnou z rozstřeleného Varfu, ale ona si nepřipouštěla možnost, že by nějaká vlnka utopila nejlepšího plavce z Tyrvrarru. I s její neoblomnou vírou ale zacloumalo to, když se snažila najít Rorkarra a zjistila od Kanryho, že její milý padl před 19 lety u Krákavé skály. Byl to pro ni šok, ale než se v myšlenkách uchýlila k nějaké hlouposti, nabídl jí Kanry možnost přidat se k jeho odboji. Přijala, začala jako jeho osobní strážkyně a po několika týdnech se oba sblížili. Z Hanny se stala osobní strážkyně s výhodami a z výhod se postupem času staly reálné, vzájemné city. Kanry by sice asi brzy skočil na nějakou jinou, ale na ty by pak skočila Hanna a jemu se tak zúžila množina sexuálních partnerek pouze na Hannu. Ta si rychle všimla, že ze všech přítomných samiček se jí za chlapem neotáčí akorát Atormentada, rychle se díky tomu spřátelily a mimo službu často chodily na čaj.
Koncem srpna roku 0 ABY byla Hanna nečekaně a neplánovaně těhotná. Nejdřív z toho byla na prášky, ale nakonec to rozdýchala a uklidnila se, že aspoň odrodí mimo fotbalovou sezónu. Pomohla také Atormentadina připomínka, že pokud přežije válku, bude z Kanryho s velkou pravděpodobností náčelník a z potomka jeho dědic.
V prosinci roku 0 ABY se za Kanrym stavil jeho bratranec Chlouppek a jeho buchta Fidorkka s prckem Cypískem. Následující rok, když probíhalo uzavírání spojenectví s loupežníky z Rraholce, byla už Hanna uvolněna ze své služby osobního strážce, odpočívala na základně, sledovala záznamy starých fotbalových zápasů a trénovala aspoň teoreticky a s kouzelnou tužkou.
O pár měsíců později přijal otec jejího dítěte pozvání kapitána Křupky na jeho svatbu, na kterou dne 9. 4. 1 ABY vzal i Hannu. I když neměla moc náladu, nakonec si pobyt na Jolly Jediovi užila, vzrušeně probírala fotbal s Branccou a Pennaltou a dalšími, a dokonce si na zahradě trochu zaházela s mládežníky od Hromfáračů.
Po svatbě se vrátila do Tyyyna a pokukovala po Kanrym, kdy si ji taky vezme. Ten byl ale děsně zaneprázdněný a ani se nevymlouval. Musel totiž velet odboji na několika frontách a snažil se dokázat, že si neukousl moc velké sousto s podporou trandoshanského disentu. To mu ostatně někteří důstojníci otevřeně vyčítali a považovali to za paktování s nepřítelem. Hanna do toho zasahovala jen tak, že Kanryho podporovala v jeho rozhodnutí a dávala mu zpětnou vazbu, často zabalenou do fotbalové terminologie.
Dne 29. 8. 1 ABY Hanna porodila zdravého kluka a ani se při tom moc nezapotila. Prcek dostal jméno Figarro a matka s otcem i pradědou a všemi byli šťastní. Hanna jen o něco méně, když zjistila, že Kanry na večerní oslavě s chlapama málem umřel, ale všechno nakonec dobře dopadlo.

d20

Soldier 3 / KFL Player 4 / Bodyguard 1
STR 16 / DEX 14 / CON 18 / INT 14 / WIS 8 / CHA 12
Intimidate +16, Knowledge (football) +8, Swim +8, Diplomacy +7, Climb +6, Jump +6, Bluff +5, Tumble +5
Great Fortitude, Martial Arts, Dodge, Combat Reflexes, Fame, Mobility
Specialization (diplomat)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License