Hammer of Freedom

Hammer of Freedom byla povstalecká korveta třídy Sphyrna.

Historie

Hammer of Freedom opustil suché doky nad Corellií roku 4 BBY a pokřtěn byl lahví patnáctileté whiskey. Neoficiálně byl vyroben na zakázku pro odboj, a tak se okamžitě dostal do jejich rukou a byl nasazen v bojích proti Impériu.
Roku 0 BBY nestihl bitvu nad Scarifem, díky čemuž vlastně přežil a mohl dál sloužit.
Dne 2. 7 0 ABY byla korveta zachycena imperiálním křižníkem Flame of Justice, pronásledována a následně svedla bitvu v elektronové bouři, kde se chtěl Hammer původně schovat. Naštěstí bylo zachyceno jeho volání o pomoc a agent Rainbow stihl poslat posily v podobě jedné ARC-170 se třemi hrdiny, jedním astrodroidem a experimentální výzbrojí. Demonbacca, Champbacca, Fidorkka a A1-H8 nepřátelskou loď z boje vyřadili, pak se pro Hammer of Freedom vrátili a byli čarovní.
Loď byla po bitvě v bezpečí opravena a sloužila až do konce války.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License