Hallomarr

Hallomarr byla planeta v Huttském prostoru, na které měl během klonových válek a přinejmenším sto let před nimi krom jiného sídlo i Gromba Hutt.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License