Hallomarr

Hallomarr byla pouštní planeta v Huttském prostoru, která měla značné zásoby fosilních paliv.

Historie

Přestože obliba spalování ropy po roce 50 000 BBY poněkud klesla, řadilo se obyvatelstvo planety vždycky k bohatšímu galaktickému průměru a největším problémem ekonomiky byly časté nájezdy Zygerrianů z nedalekého Sarininu, které však byly cíleny především na malé vesničky v poušti.
Přinejmenším sto let před válkou klonů sídlil v jedné oáze kromě jiných boháčů i Gromba Hutt, ale někdy kolem bitvy o Geonosis se přesunul na Kabal.

Rodáci:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License