Hallomarr

Hallomarr byla pouštní planeta v Huttském prostoru, která měla značné zásoby fosilních paliv. Bohatší část populace žila z investic svých předků, tu chudší živily pravidelně pořádané závody kluzáků. Odnepaměti tam vládl huttský klan Trinivii.

Historie

V dávných časech se na planetě nacházela obrovská moře plná života, ale stále intenzivněji zářící slunce je postupně odpařovalo a dalo tak základ jedné velké poušti, kde se pod pískem nacházelo černé zlato. To těžil i původní inteligentní druh, který však brzy po objevení planety vyhladili ziskuchtiví kolonisté.
Přestože obliba spalování ropy nebyla v předaleké galaxii nikdy příliš vysoká, řadilo se pozdější obyvatelstvo planety díky včasným investicím vždycky k bohatšímu galaktickému průměru a největším problémem ekonomiky byly časté nájezdy Zygerrianů z nedalekého Sarininu, které však byly cíleny především na malé vesničky v poušti.
Kolem roku 150 BBY převzal vládu Hutt Gromba, syn předchozího vládce, v prvním roce války klonů se však přesunul na Kabal a planetu pak spravoval na dálku přes svého zástupce.

Rodáci

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License