Hadař

[„Když jsem šel do lesa pro hada, lehla si má milá na záda…“]
- jedna z oblíbených prostonárodních písní spolku

Hadař byl folklórní soubor z Karrambaculleku. Jeho členové se snažili o udržení a propagaci tradičních lidových tanců a zpěvů a nosili typický karrambacullecký kroj, jenž se skládal z kamizoly a dlouhé tyče s vidlicovitým koncem,1 která v dávných dobách sloužila na lov kober svízelných.

Historie

Spolek byl založen roku 771 BBY, ještě za vlády otce náčelníka Hurrdurra, který ho velmi intenzivně podporoval. Původně se i účastnil planetárních festivalů a v roce 606 BBY dokonce vystupoval v reklamě na kashyyycký exportní ležák.
Mezi lety 71 a 66 BBY působila část jeho členů také v rezidentním fotbalovém klubu, než ho Churr zakázal. Sbor až do války klonů vystupoval na všech oslavách Dne života, ale moc necestoval a s pádem Republiky a příletem otrokářů de facto zanikl, protože měli jeho členové dost jiné práce.
Ti jeho členové, kterým se povedlo z planety utéct, pak v roce 1 ABY posílili Venatoranku.

Členové

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License