Haatatitla

Haatatitla, známá též jako Blesk Appachů, byla Wookiee z Kashyyyku, manželka náčelníka Hurrdurra, matka Churra a Ferrmaty. Ve volném čase ráda jezdila na katarnech a pekla husomuty na sto způsobů.

Historie

Narodila se roku 501 BBY do prosté rybářské rodiny v Tunnatutikanu a v raném věku vinou trandoshanského nájezdu osiřela. Tehdejší náčelník však jejímu otci cosi dlužil, a tak ji obratem adoptoval a dobře se o ni staral. Celé mládí zasvětila snahám mu vynahradit náklady na svou výchovu, ačkoliv to po ní nikdy nechtěl, a i když oficiálně do rodu Appachi zařazena nebyla, většina obyvatel města ji s ním měla neodmyslitelně spojenou, protože jakmile dostala příležitost pro ně cokoliv vykonat, neměla konkurenci.
Roku 480 BBY objevila knihu o Tarzarrovi z rodu Oppů, zamilovala si ji a už tenkrát nepochybovala o tom, že ji jednou bude číst svým dětem.
V roce 429 BBY ji o ruku požádal Hurrdurr z nedalekého Karrambaculleku a ona neodmítla. Záhy se stala matkou a ženou v domácnosti, což jí vesměs vyhovovalo, i když díky tomu přišla o kontakt s rodným městem a taky notně přibrala. O tom, že má její muž dalšího syna s jinou vesničankou, moc dobře věděla, ale protože stejně neměl nárok na dědění, nedělala z toho velkou věc a maximálně to sem tam využila jako páku, když chtěla nové boty.
Ze sňatku své dcery s Karrazinem v roce 190 BBY nebyla vyloženě nadšená, ale vlastně byla ráda, že se ji vůbec povedlo vdát, svatby svého syna už se nedožila, protože zemřela roku 85 BBY na infarkt myokardu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License